Saga Samuelsson

Saga Samuelson

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: saga.samuelson@gih.se

Telefon: 08-120 53 869

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

Rörelse och dans.

I mitt doktorandprojekt intresserar jag mig för rörelse i fritidshemmet, särskilt med utgångspunkt i genus. Det finns i vårt samhälle tydliga könsmönster kring rörelse och fysisk aktivitet som påverkar människors möjlighet till deltagande i olika rörelsepraktiker. Dessa mönster är starka redan från ung ålder, men också förhandlingsbara. Jag är intresserad av och hur kön ”görs” genom rörelse och fysisk aktivitet i fritidshemmets verksamhet.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

    Information

    Akademisk titel

    BA historia, MA danspedagogik

    Kompetensprofil

    • Rörelse och dans