Saga Samuelsson

Saga Samuelson

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: saga.samuelson@gih.se

Telefon: 08-120 53 869

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

Rörelse och dans.

Jag intresserar mig för elevers perspektiv på meningsfulla rörelsepraktiker inom fritidshemmet.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

    Information

    Akademisk titel

    BA historia, MA danspedagogik

    Kompetensprofil

    • Rörelse och dans