Lina Wahlgren

Utredare, CIF

E-post: lina.wahlgren@gih.se

Telefon: 08-120 53 780

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1452

Tillhör: Centrum för idrottsforskning

Arbetar särskilt med

Jag arbetar i huvudsak med uppföljning av statens stöd till idrotten som görs på uppdrag av regeringen. I uppföljningen ingår ett indikatorsystem, fördjupningsstudier av teman som regeringen bestämmer samt bevakning av forskningsresultat.

Mina primära arbetsuppgifter innefattar indikatorsystemet, statisk och analys.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 32

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Jag ingår i forsknings- och utvecklingsgruppen Rörelse, hälsa och miljö vid GIH.

Vi driver ett forskningsprojekt kallat "Fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm", Faap-projektet. Vårt mål är att kritiskt granska och utvärdera fysiskt aktiv arbetspendling – att gå eller cykla till och från arbetet.

Information

Akademisk titel

Filosofie doktor i idrott

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Miljö