Therese Waerner

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: therese.waerner@gih.se

Telefon: 08-120 53 716

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag är intresserad av pedagogik, ledarskap och unga idrottares möjligheter till delaktighet inom sin idrott. Utöver det är mitt specialintresse ridsport.

Jag har undervisat vid Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologprogrammet i cirka 15 års tid i kurser om som rör pedagogik och ledarskap för hästnäringen.

Mitt doktorandprojekt handlar om unga ryttares möjlighet att göra sin röst hörd. Jag är intresserad av det sociokulturella sammanhanget som de unga ryttarna befinner sig i och de villkor som finns för delaktighet. Delstudie ett i mitt doktorandprojekt är en enkät riktad till unga ryttare. Delstudie två är etnografiska studier på två ridskolor innehållande deltagande observationer och intervjuer med såväl ungdomar som ledare.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Är tjänstledig från min anställning vid SLU och ser givetvis samverkansmöjligheter kring hippologprogrammet och även andra utbildningar inom hästnäringen.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 6

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Min grundutbildning är inom pedagogik där jag intresserat mig för ledarskap i allmänhet men i min magisteruppsats ridsportens ledarskap i synnerhet.

Utöver min magisterexamen i pedagogik har jag en hippologexamen med inriktning stallchef. Jag har arbetat som ridlärare under 15 års tid och är även utbildad dressyrdomare.

Information

Akademisk titel

Magister i pedagogik, hippologexamen stallchef

Kompetensprofil

  • Idrottspedagogik

  • Ledarskap

  • Sport management