Utveckla din verksamhetSamarbeta med oss

Vi tycker att det är viktigt att den kunskap som utvecklas vid GIH sprids och kommer samhället till nytta. Våra samarbeten gör att vi samverkar med omvärlden, vilket betyder att vår kunskap sprids och att vi kan öka kvaliteten i vår forskning och utbildning.

Att samarbeta med forskningen utvecklar din organisation, likväl som du och din organisation kan vara med och bidra till nya forskningsresultat. Alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

GIH har ett brett samverkansnätverk med aktörer inom allt från näringslivet och myndighetssfären till idrottsorganisationer och idéburen sektor.

Vill ni bygga relationer med potentiella framtida medarbetare? På Gymnastik- och idrottshögskolan finns flera möjligheter att samarbeta med våra studenter.