Forskning vid GIHPublikationer

Alla artiklar, rapporter, böcker och annat som publiceras vid GIH finns sökbara i vår publikationsdatabas DiVA. Via länkarna nedan kan du söka i databasen eller se avhandlingarna och böckerna skrivna vid GIH listade.

Är du intresserad av att läsa någon av de avhandlingar som våra doktorander publicerat? Här listas de doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som är skrivna vid GIH.

Artiklar, rapporter, böcker och annat som publiceras av forskare vid GIH finns sökbara i GIH:s publikationsdatabas DiVA.

Här listas böcker skrivna av författare anställda vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

FOrskningsnyheterTa del av det senaste inom forskning

Är du intresserad av att läsa om den senaste forskningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan? I vårt nyhetsflöde hittar du forskningsnyheter från GIH.