Forskning vid GIHPublikationer

Alla artiklar, rapporter, böcker och annat som publiceras vid GIH finns sökbara i vår publikationsdatabas DiVA. Via länkarna nedan kan se vad som har skrivits av GIH:s forskare.

Är du intresserad av att läsa någon av de avhandlingar som våra doktorander publicerat? Här listas de doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som är skrivna vid GIH.

Här listas allt som publiceras av forskare vid GIH, artiklar, kapitel med mera. Du kan också söka efter publikationer i GIH:s publikationsdatabas DiVA.

Här listas böcker skrivna av författare anställda vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

FOrskningsnyheterTa del av det senaste inom forskning

Är du intresserad av att läsa om den senaste forskningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan? I vårt nyhetsflöde hittar du forskningsnyheter från GIH.