Kunskapsområden

GIH:s profil är ”människan i rörelse” utifrån ett salutogent perspektiv. Inom denna profil har vi identifierat tre särskilt viktiga kunskapsområden som vi arbetar med.

Illustration av GIH:s kunskapsområden och ämnen

GIH:s kunskapsområden

Vi arbetar med tre viktiga kunskapsområden:
  1. Organiserad idrott och prestationsutveckling
  2. Skolämnet idrott och hälsa
  3. Fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa

Organiserad idrott och prestationsutveckling

Organiserad idrott utövas i exempelvis i föreningar, skolor och på träningscentra. Ofta ligger fokus på prestationsutveckling, inom såväl tävlingssammanhang som inom motion och rekreation.

GIH arbetar för att du som idrottsutövande individ ska kunna nå så långt du vill inom din idrott, och samtidigt få en ökad förståelse för den organiserade idrottens förutsättningar och sociala sammanhang.

Skolämnet idrott och hälsa

Idrott och hälsa är ett viktigt ämne inom den svenska skolan och har länge ingått i skolsystemet. I dag handlar ämnet framför allt om att utveckla elevers kroppsliga förmåga och ge dem verktyg för att kunna göra kloka bedömningar i frågor som hälsa, träning och idrott.

På GIH får du grundliga kunskaper om hälsa och idrottskulturens sociala villkor, liksom om undervisningsmetoder och elevers upplevelser av idrottsundervisningen.

Fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa

I dag tillbringar människor alltmer tid stillasittande, vilket påverkar hälsan negativt. Fysisk aktivitet har blivit en central samhällsfråga.

GIH bygger kunskap för att bidra till att tillgodose alla människors behov av fysisk aktivitet, på lång sikt och i hållbara former. En del av denna kunskapsutveckling är även att ge dig verktyg för att ha ett kritiskt perspektiv gentemot olika hälsotrender i samhället.

Hitta på sidan

Ämnesområden

Stommen i GIH:s utbildning och forskning är idrottsvetenskap, som är organiserat i sju ämnesområden. Varje ämnesområde fokuserar på specifika kunskaper och perspektiv inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Mer läsning

I GIH:s strategiska plan kan du läsa mer om vårt uppdrag, vår vision och våra strategiska fokusområden.

Studenter tränar i idrottshall

UtbildningDin väg till drömyrket börjar vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Forskare i laboratorium

ForskningNationellt ledande forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa

Två personer skakar hand

SamverkanSamverkan är en naturlig del av utbildningen och forskningen

Senast ändrad:2 Jun 2023