Vår historia

GIH har en unik och anrik historia. Redan 1813 tog Pehr Henrik Ling initiativ till grundandet av Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, i Stockholm. Vid institutet utvecklades sedan Linggymnastiken, ett svenskt bidrag till den internationella pedagogikens historia.

Stilleben med staty, surfplatta och böcker

Världens äldsta moderna idrottshögskola

Pehr Henrik Ling föddes 1776 i Södra Ljunga i Småland. Han blev tidigt intresserad av gymnastik, men hade även en litterär ådra och blev 1835 invald i Svenska Akademien. Efter Pehr Henrik Lings död 1839 utkom ”Gymnastikens allmänna grunder” med de bärande inslagen i hans gymnastikfilosofi. Pehr Henrik Lings son Hjalmar fortsatte sedan att systematisera faderns idéer på GCI och utvecklade det som traditionellt brukar kallas Ling-gymnastik.

Vid sidan om pedagogisk gymnastik utvecklades även sjukgymnastik vid GCI. Från 1934 hörde sjukgymnastiken till Karolinska Institutet, även om undervisningen bedrevs i GCI:s lokaler fram till 1958.

Gymnastik på export

Ling-gymnastiken blev snabbt populär både i Sverige och utlandet, främst inom skolans fysiska fostran och militärväsendet. GCI hade mycket gott rykte långt utanför Sveriges gränser och mottog regelbundet gäststudenter och lärare från skilda lärosäten världen över. Efter andra världskriget minskade intresset för både Ling-gymnastik och GCI, främst beroende på konkurrens från den framväxande tävlingsidrotten.

GCI:s studenter var till en början uteslutande militärer, men efterhand ökade det civila inslaget både i lärarkåren och bland studenter. Redan på 1860-talet välkomnades de första kvinnorna till GCI.

GCI blir GIH

År 1966 bytte GCI namn till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Namnbytet aktualiserades i och med gymnastikens tillbakagång och idrottens allt större utbredning i samhället. Samma år startade också GIH i Örebro och de båda högskolorna skulle på regeringens uppdrag råda bot på idrottslärarbristen i Sverige. År 1977 reformerades de svenska högskolorna och GIH i Örebro flyttades in under högskolan i Örebro.

GIH i Stockholm tillhörde Lärarhögskolan i Stockholm under perioden 1977–1992. Sedan bytte skolan namn till Idrottshögskolan i Stockholm, IH, och har sedan dess varit en självständig högskola. År 2005 återtogs namnet Gymnastik- och idrottshögskolan, då Idrottshögskolan inte lyckades etablera sig i det allmänna medvetandet på samma sätt. Gymnastik- och idrottshögskolan har alltså en lång historia och anses idag vara världens äldsta moderna idrottshögskola.

En plats för idrott

GIH ligger i det område i Stockholm med mest idrottsplatser. GIH är granne med Stockholms Stadion, klassisk mark för 1912-års olympiska spel, och strax norrut finns Östermalms idrottsplats, Tennisstadion och Ryttarstadion. Sveriges Olympiska Kommitté finns också i närheten. Det milsvida naturområdet Ekoparken brer ut sig norröver, där bland annat den klassiska skidanläggningen Fiskartorpet finns.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/historik

Hitta på sidan

Historisk bild av män som gör gymnastiska övningar

Foton ur arkivetUpptäck GIH:s gamla bildskatt

Närbild av staty och virkad blomma

Konstnärlig utsmyckningGå en konstrunda på Gymnastik- och idrottshögskolan

Historisk bild av GIH:s huvudbyggnad

ByggnadshistoriaUnder åren har GIH och tidigare GCI huserat i flera olika byggnader

Senast ändrad:29 Nov 2022