Våra forskningsgrupperForskningsgrupper

Forskningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan utgår från idrottsvetenskap och våra sju ämnesområden. De forskningsgrupper som är verksamma vid GIH har alla en hemvist i något av våra ämnesområden, även om mycket av forskningen är flervetenskaplig.