Våra samarbetspartners

För GIH är samarbete viktigt, både för att sprida kunskap inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa, men också för att växa tillsammans med vår omgivning och bidra till samhällsutvecklingen.

Brett nätverk för samverkan

GIH erbjuder många former för samarbete och samverkan. Vi har ett brett samverkansnätverk med aktörer inom allt från näringslivet och myndighetssfären till idrottsorganisationer och idéburen sektor.

Samarbete i olika former

Vi samarbetar med externa aktörer och allmänhet på många olika sätt och på olika nivåer. Nedan kan du läsa mer om hur vi samverkar inom forskning och utbildning.

Inom vår forskning är samarbete viktigt för att skapa nytta och utveckling. Till exempel samverkar vi med olika idrottsförbund kring frågor om prestationsutveckling och rehabilitering på vetenskaplig grund, och med näringsliv, privat- och offentlig sektor om hälsofrämjande insatser med fokus på fysisk aktivitet.

GIH:s forskare deltar aktivt i nationella och internationella referensgrupper och kommittéer, och delar på så sätt med sig av sin expertis inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Varje år anordnas också kunskapshöjande insatser för allmänheten i form av öppna föreläsningar och seminarium där vi delar med oss av aktuell forskning.

Inom utbildning samverkar GIH med företag, ideella organisationer och myndigheter för att säkerställa att våra kurser och program är relevanta för samhällets kunskaps- och kompetensbehov. På så sätt säkras utbildningarna i ett föränderligt kunskapsintensivt samhälle.

Exempel på samarbetspartners

Nedan följer ett axplock av våra olika samarbetspartners inom olika sektorer.

GIH har ett omfattande samarbete med den privata sektorn som fokuserar på fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet samt parasport. Här samarbetar forskare och företag redan på idéstadiet för att säkerställa att forskningens resultat kan komma samhället till nytta.

Vår forskning om hur fysisk aktivitet kan främja tankemässiga förmågor och psykiskt mående organiseras i ett Center of excellence, och omfattar bland andra försäkringsbolaget Skandia, företagshälsovården Avonova, läkemedelsföretaget Bioarctic och hjälpmedelsföretaget Permobil. Företagen använder forskningsresultaten för att förbättra sina tjänster och produkter.

Samverkan med kommuner och regioner sker framför allt med skolor, fritidsnämnder, primärvård och specialistsjukvård. Exempel är samverkan med Stockholms stad avseende forskning och fortbildningsfrågor, samt med Lidingö och Solna kommun avseende träning för äldre. Samverkan sker även med andra lärosäten samt med Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten.

I projektet Utbildning, lärande och forskning (ULF) samverkar GIH med grundskolor och kommunala huvudmän i Stockholmsområdet för att stärka den praktiknära forskningen inom ämnet idrott och hälsa i regionen.

GIH:s rektor Per Nilsson är av regeringen utsedd till ordförande i en nationell kommitté vars uppgift är att främja fysisk aktivitet bland Sveriges invånare.

GIH samarbetar med verksamheter som befinner sig mellan offentlig och privat sektor, till exempel kronprinsessparets initiativ Generation PEP, Rekryteringsgruppen Aktiv rehabilitering, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, specialidrottsförbund och ideella föreningar.

Bland annat samverkar vi med Svenska Orienteringsförbundet kring forskning om förbättrad prestationsutveckling med fokus på sömn, återhämtning och träning.

Kontakta oss för ett samarbete

Är ni intresserade av att samarbeta med oss? Tveka inte att höra av er!

Hitta på sidan

Samarbeta med studenterVill du bygga relationer med potentiella framtida medarbetare?

Samarbeta med forskareAtt samarbeta med forskningen utvecklar din organisation

ForskningsgruppGymnastik- och idrottshögskolans forskningsgrupper

Senast ändrad:6 Mar 2024