Utveckla din verksamhetSamarbeta med forskare

Att samarbeta med forskningen utvecklar din organisation, samtidigt som ni bidrar till nya forskningsresultat. Alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Våra forskningsgrupper har alla en hemvist i något av våra ämnesområden, även om mycket av forskningen är flervetenskaplig. Här listas de forskningsgrupper som är verksamma vid GIH.

Vill du möta människorna bakom forskningsresultaten? Hos oss finns det en rad kompetenta forskare som bidrar till ökad kunskap om idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning. Projektet syftar till att utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Forskare och man som springer på löpband

Vill du samarbeta med oss?

Fördelarna är många när akademi, privat, offentlig och idéburen sektor möts och samarbetar. Genom att samarbeta med GIH:s forskare kan du dra nytta av universitetes kunnande i utvecklingen av din organisation.

Samverkan kan bestå i allt från samarbete mellan enskilda forskare och samhällets olika aktörer, till stora samfinansierade forskningsprogram. Oavsett vilken form av samverkan ni är nyfikna på kan ni vända er direkt till den institution, forskare eller forskargrupp som ni vill samarbeta med.

Kontakta ossOsäker på samarbetsform?

Är ni osäkra på hur ni ska gå till väga? Oavsett vilken samarbetsform ni är nyfikna på så kan ni vända er direkt till den institution som ni vill samarbeta med.