Institutioner

GIH har tre institutioner som bedriver undervisning och forskning inom olika ämnesområden. Varje institution leds av en prefekt.

Personer i korridor utanför GIH:s bibliotek

GIH:s tre institutioner

Institutionerna vid GIH är:

Institutionerna fungerar som självständiga organisatoriska enheter. Deras huvudsakliga uppdrag är att ansvara för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av högskolans utbildning, forskning och samverkan.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022