Nämnder

Vid GIH finns fyra nämnder som ansvarar för olika frågor: utbildnings- och forskningsnämnden (UFN), stiftelsenämnden, disciplinnämnden och personalansvarsnämnden (PAN).

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har ett huvudansvar för institutionsövergripande frågor med inriktning mot strategisk planering och kvalitetssäkring. Nämnden utgör vidare ett forum för diskussion och informationsutbyte, samt fungerar som en stödfunktion till rektor och prorektor.

Ordförande

Karin Redelius, professor

Ledamöter

Ida Al Fakir, vice ordförande, lektor
Lena Kallings, lektor
Filip Larsen, lektor
Örjan Ekblom, professor
Niklas Psilander, lektor
Sara Hoy, doktorand
Johan Ahlström, student
Vilma Fälting, student

Externa ledamöter

Stefan Lund, professor

Övriga

Katarina Offnegårdh, avdelningschef Utbildnings och forskningsadministrativa avdelningen
Anders Frisk, personalföreträdare OFR/ST
Kerstin Stenberg, personalföreträdare SACO/SULF
Bim O´Reilly, handläggare
Maria Holmgren Kroon, handläggare och sekreterare

Stiftelsenämnden

Stiftelsenämnden ansvarar för de stipendier som GIH utlyser.

Ordförande

Dimiter Perniklijski

Sekreterare

Kristin Andersson

Lärarrepresentanter

Susanne Johansson
Maria Fernström
Kerstin Hamrin

Studentrepresentanter

Izabella Avci
Liam Hägvall

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden handlägger studentärenden rörande disciplinära förseelser.

Disciplinnämnden består av följande roller:

 • Ordförande
 • Ledamot, juridiskt lagfaren
 • Lärarrepresentant
 • Studentrepresentanter
 • Sekreterare

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden (PAN) handlägger personalärenden rörande disciplinära förseelser.

Personalansvarsnämnden består av följande roller:

 • Ordförande
 • Företrädare arbetsgivare (förvaltningschef, prefekt)
 • Företrädare högskolestyrelsen (utsedd extern ledamot)
 • Utredare (HR-chef/HR-specialist)
 • Övriga (två personalföreträdare)
 • Sekreterare (ledningssekreterare)

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/namnder

Hitta på sidan

Senast ändrad:22 Apr 2024