Nämnder

Vid GIH finns fyra nämnder som ansvarar för olika frågor: utbildnings- och forskningsnämnden (UFN), stiftelsenämnden, disciplinnämnden och personalansvarsnämnden (PAN).

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har ett huvudansvar för institutionsövergripande frågor med inriktning mot strategisk planering och kvalitetssäkring. Nämnden utgör vidare ett forum för diskussion och informationsutbyte, samt fungerar som en stödfunktion till rektor och prorektor.

Ordförande

Karin Redelius, professor

Vice ordförande

Elin Ekblom Bak, lektor

Ledamöter

Britta Thedin Jakobsson, lektor
John Hellström, lektor
Filip Larsen, lektor
Sara Hoy, doktorand
Anna Olsson, student
Erik Peterson, student

Externa ledamöter

Eva Jansson, professor emerita
Stefan Lund, professor

Sekreterare

Bim O´Reilly, handläggare
Maria Holmgren Kroon, handläggare

Stiftelsenämnden

Stiftelsenämnden ansvarar för de stipendier som GIH utlyser.

Ordförande

Dimiter Perniklijski

Sekreterare

Malin Rydegran

Lärarrepresentanter

Isabell Hertzberg (föräldraledig)
Pia Lundquist Wanneberg
Kerstin Stenberg

Studentrepresentanter

Joakim Demegård
Rasmus Engström

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden handlägger studentärenden rörande disciplinära förseelser.

Disciplinnämnden består av följande roller:

 • Ordförande
 • Ledamot, juridiskt lagfaren
 • Lärarrepresentant
 • Studentrepresentanter
 • Sekreterare

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden (PAN) handlägger personalärenden rörande disciplinära förseelser.

Personalansvarsnämnden består av följande roller:

 • Ordförande
 • Företrädare arbetsgivare (förvaltningschef, prefekt)
 • Företrädare högskolestyrelsen (utsedd extern ledamot)
 • Utredare (HR-chef/HR-specialist)
 • Övriga (två personalföreträdare)
 • Sekreterare (ledningssekreterare)

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/namnder

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022