Maria Holmgren Kroon

Handläggare (tjl)

E-post: maria.holmgren@gih.se

Telefon: 08-120 53 864

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1428

Tillhör: Förvaltning – Utbildnings- och forskningsadministration

Information

Akademisk titel

Fil kand folkhälsovetenskap, legitimerad lärare i idrott och hälsa ,