Maria Holmgren Kroon

Handläggare

E-post: maria.holmgren@gih.se

Telefon: 08-120 53 864

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1428

Tillhör: Förvaltning – Utbildnings- och forskningsadministration

    Information

    Akademisk titel

    Fil kand folkhälsovetenskap, legitimerad lärare i idrott och hälsa ,