Bim O'Reilly

Bim O'Reilly

Handläggare, kvalitetssamordnare (tjl)

E-post: bim.oreilly@gih.se

Telefon: 08-120 53 773

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1428

Tillhör: Förvaltning – Utbildnings- och forskningsadministration

Arbetar särskilt med

  • Handläggarstöd till utbildnings- och forskningsnämnd

Information

Akademisk titel

Fil dr i teologi