Elitidrott och studier

Är du idrottare och vill satsa på både en elitkarriär och en akademisk utbildning? Riksidrottsuniversitet, RIU Stockholm, ger dig möjlighet att fortsätta träna och tävla på elitnivå samtidigt som du studerar.

Kvinna springer på löpbana

Elitidrottsmiljö och kompetenscentrum

RIU Stockholm vill med utbildning och forskning både stärka och utveckla samarbetet mellan akademin och idrotten.

Dubbla karriärer är en investering för framtiden och som RIU-student blir det enklare för dig att kombinera ditt elitidrottande med studier på akademisk nivå.

RIU Stockholm är ett samarbete mellan:

 • Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
 • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
 • Riksidrottsförbundet-SISU Stockholm
 • Stockholms stad

Student vid RIU Stockholm

Som student vid RIU Stockholm anpassas ditt utbildningsprogram till din elitsatsning. Det kan till exempel handla om möjlighet går ner i studietid under en period och flexibilitet vid tentor.

Du söker till RIU Stockholm efter att du har blivit antagen till utbildning vid GIH eller KTH.

Söka till RIU

För att söka till RIU Stockholm ska du:

 • vara antagen vid GIH eller KTH och ha påbörjat dina studier.
 • kunna intyga att du är elitidrottare på landslagsnivå, potentiell landslagsidrottare eller spelar i högsta ligan i lagsport via ditt specialidrottsförbund.

För att kunna söka till RIU Stockholm måste du först ha ansökt till GIH eller KTH via antagning.se. När du fått besked om att du har antagits gör du en särskild ansökan till RIU Stockholm.

Så söker du till RIU vid GIH

 1. Kontakta ditt specialidrottsförbund och be om ett intyg om att du är aktiv idrottare.
  Läs mer om RIU och ladda ner blankett för studentintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka intyget till registrator@gih.se. Skriv ”RIU uttagning” i ämnesraden.
 3. När din ansökan kommit in blir du kontaktad av en studie- och karriärvägledare som bokar in ett möte med dig och den studierektor som är ansvarig för det program eller den kurs som du antagits till.
 4. Vid mötet undertecknar du och studierektorn en överenskommelse där såväl dina som GIH:s rättigheter och skyldigheter tydliggörs.

Så söker du till RIU vid KTH

Mer om RIU

Verksamhetens mål

RIU Stockholm vill verka för en hållbar elitidrott och tillsammans med idrotten utveckla områden som teknikvetenskap, idrottsvetenskap samt tränar- och ledarskap.

En målsättning är också att stärka området dubbla karriärer och därigenom ge våra elitidrottare bästa möjliga förutsättningar för utvecklas och må bra såväl under som efter sin idrottskarriär.

Att förbättra förutsättningarna för goda prestationer inom elitidrott har också en tydlig koppling till hälso- och friskvård. Utvecklingen av tekniska applikationer samt mät- och analysmetoder ger oss förutsättningar att skapa ett hållbart samhälle där alla kan leva ett hälsosamt och värdefullt liv oavsett ålder och med olika fysiska och psykiska förutsättningar. Kunskaperna behövs också inom flera yrkeskategorier där fysisk prestationsförmåga är en viktig del, som till exempel inom räddningstjänster och inom försvaret.

Verksamhetens tre ben

RIU Stockholm stöttar enskilda elitidrottare genom kompetens och kunskap, stödfunktioner, testverksamheter och anpassad studiegång.

De tre benen för RIU Stockholm är:

 • Dubbla karriärer
 • Utbildning
 • Forskning

På RIU Stockholm har studenterna nära till utbildning och forskning i världsklass samt tillgång till ett högkvalitativt stöd för dubbla karriärer.

Både GIH och KTH erbjuder utbildning på både grund-, avancerad och forskarnivå. Lärosätena samarbetar också i ett masterprogram i sports technology, där fokus ligger på prestations- och rörelseanalys.

Därutöver samverkar GIH med Riksidrottsförbundet i kurser som exempelvis idrottens elittränarutbildning och en KBT-utbildning.

Både GIH och KTH är ledande inom idrotts- och ingenjörsvetenskap. Tillsammans har lärosätena bästa möjliga förutsättningar för att utveckla forskning och utbildning som stöd till idrotten och idrottarna.

En kombination av GIH:s erfarenhet av mätning, registrering och förståelse av idrottsaktiviteter med KTH:s vana att modellera, mäta och simulera, kan hjälpa svensk idrott i sin strävan efter bättre prestationer och bättre hälsa.

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner till RIU Stockholm.

Sofia Brorsson, prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

Susanne Wolmesjö, RIU-koordinator

Dan Wiorek, verksamhetsansvarig RIU

GIH:s studie- och karriärvägledare

Hitta på sidan

Kontakt

 • Susanne Wolmesjö´s profilbildKoordinator och utvecklare för Riksidrottsuniversitet (RIU)Susanne Wolmesjösusanne.wolmesjo@gih.se08-120 53 856

För dig som är antagen till RIU

Är du antagen till GIH och RIU Stockholm och vill veta mer om hur dina studier kan anpassas till din elitsatsning?

Senast ändrad:25 Nov 2022