Elitidrott och studier

Är du antagen till Riksidrottsuniversitetet RIU? Här finns information om vilket stöd du kan få för att kunna elitsatsa samtidigt som du pluggar.

Kvinna sitter på läktaren på Stockholms stadion

Stöd under dina studier vid RIU

Som RIU-student ökar du dina möjligheter till dubbla karriärer, och du får skräddarsydda lösningar för att kunna elitsatsa samtidigt som du pluggar.

Det är viktigt att du har en löpande kontakt med GIH:s studie- och karriärvägledare för att hålla din studieplan aktuell efter de förutsättningar som finns.

Studiestöd och idrottsstöd

Som RIU-student kan du få både studiestöd och idrottsstöd. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär.

Studiestöd för dig som RIU-student kan vara:

  • placering av verksamhetsförlagd utbildning nära träningsanläggningen eller hemmet.
  • att du går ner i studietid under en period via upprättande av en individuell studieplan.
  • att studierna anpassas till idrottandet genom en flexibilitet vid tentamina och andra examinationer.

Har du frågor om studiestöd kan du vända dig till GIH:s studie- och karriärvägledare på e-post studievagledning@gih.se.

Idrottsstöd för dig som RIU-student kan vara:

  • planeringssamtal
  • tester
  • idrottsmedicin
  • idrottsfysiologi
  • idrottspsykologi

Idrottsstödet får du av ett prestationsteam med olika specialistkompetenser och samverkan med RF elitstöd.Har du frågor om idrottsstöd kan du vända dig till RIU-koordinator Susanne Wolmesjö på e-post susanne.wolmesjo@gih.se.

Mer information

RIU vid GIH

För frågor om RIU vid GIH skicka e-post till riu@gih.se.

RIU vid KTH

Om du har frågor om RIU vid KTH kan du vända dig till någon av nedanstående personer:

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/elitidrott-studier

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:16 Jun 2023