Vem gör vad?

Ibland kan det vara svårt att veta vem du ska kontakta på GIH. Här har vi samlat information om vart du ska vända dig i olika frågor som rör dina studier.

Illustration av man omgiven av frågetecken och utropstecken

Frågor om dina studier

För frågor som rör dina studier, kontakta utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen vid GIH. Det kan handla om till exempel antagning, examen, Ladok, studieinformation och utbildning på forskarnivå.

Avdelningen arbetar även med:

 • handläggning av ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.
 • besvarar frågor om uppflyttning.
 • administrerar valet till det andra ämnet på ämneslärarprogrammet.
 • samordnar pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättningar.

Ställ din fråga via e-post

Klicka i listan nedan för att skicka e-post till rätt funktion inom avdelningen beroende på vad ditt ärende gäller.

Vem ansvarar för vad?

Nedan anges vilka personer eller funktioner på GIH som ansvarar för olika frågor som rör dina studier.

Antagning

antagning@gih.se

Ansökan senare del av program (byte av studieort)

antagning@gih.se

Examensfrågor

examen@gih.se

Funktionsnedsättning, samordnare för studenter

Studie- och karriärvägledare

Individuella studieplaner

Studie- och karriärvägledare

Kursbevis

examen@gih.se

Stipendier

Sekreterare

Utlandsstudier och utlandspraktik

Internationella handläggare

Studieinformation för sökande

Studie- och karriärvägledare

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledare

Tillgodoräknande

tgr@gih.se

Undantag från behörighetsvillkor

Johanna Antonsson

VFU

Annika Semb Granhed

Ytterligare omprov (endast frågor kring anmälan)

Tentamenssamordning

Institutionsadministrativa frågor

Vissa administrativa frågor hanteras av institutionerna, till exempel:

 • Var du hittar kursplaner
 • Ramplan
 • Schema
 • Blanketter
 • Studieuppehåll
 • Återgång till studier
 • Registrering
 • Betygsrapportering
 • Intyg
 • VFU

Om du har frågor kring ovanstående, kontakta studentexpeditionen via GIH-supporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hitta på sidan

GIH-supporten

Om du som student vill ha hjälp eller göra en felanmälan kan du vända dig till GIH-supporten.

Senast ändrad:16 Feb 2024