Vem gör vad?

Ibland kan det vara svårt att veta vem du ska kontakta på GIH. Här har vi samlat information om vart du ska vända dig i olika frågor som rör dina studier.

Illustration av man omgiven av frågetecken och utropstecken

Frågor om dina studier

För frågor som rör dina studier, kontakta utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen vid GIH. Det kan handla om till exempel antagning, examen, Ladok, studieinformation och utbildning på forskarnivå.

Avdelningen arbetar även med:

 • handläggning av ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.
 • besvarar frågor om uppflyttning.
 • administrerar valet till det andra ämnet på ämneslärarprogrammet.
 • samordnar pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättningar.

Ställ din fråga via e-post

Klicka i listan nedan för att skicka e-post till rätt funktion inom avdelningen beroende på vad ditt ärende gäller.

Vem ansvarar för vad?

Nedan anges vilka personer eller funktioner på GIH som ansvarar för olika frågor som rör dina studier.

Antagning

Johan Liedström

Ansökan senare del av program (byte av studieort)

Johan Liedström

Examensfrågor

Eva Clausen

Funktionsnedsättning, samordnare för studenter

Studie- och karriärvägledare

Individuella studieplaner

Studie- och karriärvägledare

Kursbevis

Eva Clausen

Stipendier

Malin Rydegran

Utlandsstudier och utlandspraktik

Internationella handläggare

Studieuppehåll och återupptagande av studier

Studentexpeditionen

Studieinformation för sökande

Studie- och karriärvägledare

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledare

Tillgodoräknande

Eva Clausen

Undantag från behörighetsvillkor

Studie- och karriärvägledare

VFU

Annika Semb Granhed (ansvarig) och Elisabeth Alm

Ytterligare omprov (endast frågor kring anmälan)

Tentamenssamordning

Här finns information om vilka personer vid institutionerna som är kursansvariga och examinatorer under aktuella terminer.

Institutionen för rörelse kultur och samhälle, RKS

Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Institutionsadministrativa frågor

Vissa administrativa frågor hanteras av institutionerna, till exempel:

 • Var du hittar kursplaner
 • Ramplan
 • Schema
 • Blanketter
 • Studieuppehåll
 • Återgång till studier
 • Registrering
 • Betygsrapportering
 • Intyg
 • VFU

Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid skicka din fråga till e-post studentexpedition@gih.se så vidarebefordras den till rätt person.

Hitta på sidan

GIH-supporten

Om du som student vill ha hjälp eller göra en felanmälan kan du vända dig till GIH-supporten.

Senast ändrad:9 Dec 2022