Aktuella kursplaner

I kursplanen kan du läsa om litteratur, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisnings- och examinationsformer. Här hittar du kursplaner för kurser som ges på våra program.

Hälsopedagogprogrammet

Hälsopromotionsprogrammet

Idrott och hälsa 120 hp

Idrott och hälsa för grundlärare

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Komplettering av utländsk examen

Lärarlyftet

Masterprogrammet

Sport Management-programmet

Tränarprogrammet

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan

Vårterminen 2024

Höstterminen 2023

Vårterminen 2023

Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9

Fristående kurser

Kursplaner till våra fristående kurser hittar du i vårt kursutbud.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/kursplanoversikt

Hitta på sidan

Senast ändrad:26 Feb 2024