Aktuella kursplaner

Varje kurs har en kursplan med information om litteratur, innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisnings- och examinationsformer. Här kan du ta del av aktuella kursplaner.

Hälsopedagogprogrammet

Hälsopromotionsprogrammet

Idrott och hälsa 120 hp

Idrott och hälsa för grundlärare

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Lärarlyftet

Masterprogrammet

Sport Management-programmet

Tränarprogrammet

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/kursplanoversikt

Senast ändrad:24 Nov 2022

Hitta på sidan