Bra att veta

Mina studier

Här hittar du som pluggar på GIH allt du behöver för att förbereda, planera och genomföra dina studier. 

I TimeEdit kan du söka fram ditt schema genom att välja klass, lärare, moment, kurs eller lokal. Du kan även se pågående och kommande aktiviteter.

I Canvas får du information om din kurs eller ditt program. Du kan göra inlämningar av studieuppgifter och kommunicera med lärare och andra studenter.

I Ladok Student kan du bland annat se dina resultat och högskolepoäng, ladda ner studieintyg och registrera dig på kurser.

 

 

KontaktVem gör vad?

Ibland kan det vara svårt att veta vem du ska kontakta i ärenden som rör dina studier. Läs mer om vilka personer och funktioner som ansvarar för olika frågor.