Biblioteket

På biblioteket kan du låna kurslitteratur och andra böcker, använda studieplatser och datorer och söka efter information i databaser och tidskrifter. Du kan också få hjälp med skrivhandledning, Legimus med mera.

GIH:s bibliotek

Hitta på sidan

Senast ändrad:25 Nov 2022