Biblioteket

På biblioteket kan du låna kurslitteratur och andra böcker, använda studieplatser och datorer och söka efter information i databaser och tidskrifter.

GIH:s bibliotek

Hitta på sidan

Senast ändrad:29 Maj 2023