Till Gymnastik- och idrottshögskolan startsida

För medarbetare

Här kan du som jobbar på GIH bland annat logga in till vår samarbetsplattform Confluence och gå till GIH-supporten för att göra en felanmälan. Du hittar även länkar till vanliga system för medarbetare.

Om du vill ha hjälp, har problem att logga in i något system eller vill göra en felanmälan, väkommen att skicka ett ärende i GIH-supporten.

Confluence är GIH:s samarbetsplattform och intranät. Där hittar du som anställd information för medarbetare och kan samarbeta med kollegor.

TimeEdit är GIH:s schemasystem som används för bland annat undervisning, lokalbokning och tjänsteläggning.


på gångTipsa om GIH-nyheter!

Ta chansen och dela allt roligt och intressant som händer vid GIH! Fyll i vårt tipsformulär så att vi kan sprida information om händelser och evenemang i våra olika kanaler.


NödsituationOm något händer

Här finns viktig information för dig som är anställd vid GIH om vad som gäller vid olika typer av händelser och kris.