Till Gymnastik- och idrottshögskolan startsida

För medarbetare

För medarbetare

Här kan du bland annat logga in till vårt intranät och samarbetsplattform Confluence och gå till GIH-supporten för att göra en felanmälan. Du hittar även länkar till vanliga system för medarbetare.

Om du vill ha hjälp, har problem att logga in i något system eller vill göra en felanmälan, väkommen att skicka ett ärende i GIH-supporten.

Confluence är GIH:s samarbetsplattform och intranät. Där hittar du som anställd information för medarbetare och kan samarbeta med kollegor.

TimeEdit är GIH:s schemasystem som används för bland annat undervisning, lokalbokning och tjänsteläggning.

nödsituationerOm något händer

Här finns viktig information för dig som är anställd vid GIH om vad som gäller vid olika typer av händelser och kris.