Så styrs högskolanStrategi, styrning och ekonomi

GIH:s uppdrag som högskola är att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att bedriva relevant utbildning och forskning med hög kvalitet. Vi har också en tredje uppgift; att samverka, informera och omsätta forskningsresultat till nytta för det omgivande samhället.

Årsredovisningen är ett verktyg för att följa upp utvecklingen vid GIH under det gångna året.

Regelverket vid GIH består av högskolegemensamma styrdokument som fastställs genom beslut av rektor eller högskolestyrelse.

Kvalitetsarbetet innebär att vi ständigt utvecklar och förbättrar vår utbildning, forskning och samverkan.

vår visionEn internationellt ledande idrottshögskola

GIH:s vision är att bli en internationellt ledande idrottshögskola avseende utbildning och forskning inom kunskapsområdena organiserad idrott och prestationsutveckling, skolämnet idrott och hälsa samt fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa.

Vår väg framåtStrategiska fokusområden

  • GIH ska vara samhällsrelevant. Våra verksamheter ska anta nationella och internationella utmaningar gällande människors möjlighet till idrott, fysisk aktivitet och hälsa.
  • GIH ska borga för god kvalitet. Vi ska hålla hög standard i alla våra verksamheter och kontinuerligt förbättra oss genom systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring.
  • GIH ska utgöra en nod. Vi ska vara ett nationellt ledande och internationellt respekterat kunskapscentrum för idrottsvetenskap.
  • GIH ska kombinera teori och praktik. Vår utbildning, forskning och samverkan ska hänga ihop och underbygga, främja och berika varandra.
  • GIH ska präglas av en stark utvecklingskultur. Våra studenter och medarbetare ska erbjudas en öppen, inkluderande, meningsfull, stödjande och respektfull studie- och arbetsmiljö.
  • GIH ska vara en framstående myndighet. Vi ska fullgöra våra uppdrag på ett trovärdigt, rättssäkert och professionellt sätt.
Illustration av man med kikare