Vår akademiska högtid

Vartannat år i maj anordnas GIH:s Akademiska högtid. Då firas och uppmärksammas akademiska framgångar och meriteringar.

Under ceremonin promoveras hedersdoktorer och disputerade doktorer. Nya professorer installeras och docenter honoreras.

På GIH arrangeras den akademiska högtiden i maj för att uppmärksamma att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GCI (GIH) på uppdrag av den svenska kungen Karl XIII.

Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta moderna idrottshögskola.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/akademisk_hogtid

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:29 Nov 2022