Föreläsning av Ann MacPhail

Lyssna på professor Ann MacPhail den 3 maj klockan 9.00 i aulan. Hon är en av GIH:s hedersdoktor och en av världens ledande forskare inom idrottspedagogik och didaktik. Föreläsningen är på engelska.

Bild på Ann MacPhail, GIH:s hedersdokor

Bedömningens utveckling

Föreläsningen har titeln "Considering the (in)visibility of scientific impact in physical education sport pedagogy: the tip of the iceberg?".

I den här föreläsningen delar hon med sig av hur metoder för forskningsbedömning har börjat utvecklas från bibliometri till en mer kvalitativt informerad bedömning. Hon medger även att traditionell forskningsbedömning inte belönar många goda forskningspraxis.

Föreläsningen kommer också att utforska forskningsbedömning inom idrottspedagogik och överväga på vilka områden man kan börja undersöka de samhälleliga (och vetenskapliga) effekterna av sådan forskning och inte vara alltför beroende av användningen av bibliometriska indikatorer.

Genom att väva personliga erfarenheter under hela föreläsningen kommer Ann MacPhail att diskutera sin användning av idrottspedagogisk forskning för att:

  • informera om praktik och policy,
  • utveckla en internationellt hållbar idrottspedagogisk gemenskap och
  • dela sårbarheter kring i vilken utsträckning vi kan, eller bör, bidra till göra ett (vetenskapligt) genomslag.

Stor inverkan på skolbarnens idrottsupplevelser

Hennes insatser har haft stor inverkan på skolbarns exponering för meningsfulla, relevanta och värdefulla idrottsupplevelser. Ann MacPhails forskning omfattar ungdomar och etnografi, läroplan, undervisningsmodeller, bedömning och lärarutbildning. Hon har också fokuserat på instruktionsanpassning där hon förespråkar anpassning av läroplan, bedömning och undervisning, till förmån för att bedömning ska betraktas som ett "tillägg".

Hennes arbetsplats är University of Limerick där hon är delansvarig för Physical Education, Physical Activity and Youth Sport (PEPAYS) Ireland Research Centre.

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:23 Apr 2024