Möt våra forskare

Vill du möta människorna bakom forskningsresultaten? På GIH finns det en rad kompetenta forskare som med hjälp av sin forskning bidrar till ökad kunskap om idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Professorer

 • Professor, ämnesområdesansvarig fysiologi, laboratorieansvarig Åstrandlaboratoriet

  abram.katz@gih.se

  08-120 53 855

 • Professor emeritus

  bjorn.ekblom@gih.se

  070-726 72 82

 • Professor emerita

  eva.blomstrand@gih.se

  08-120 53 821

 • Professor, ämnesområdesansvarig för idrottslära

  hakan.larsson@gih.se

  08-120 53 828

 • Professor, ämnesområdesansvarig för idrottspedagogik, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

  karin.redelius@gih.se

  08-120 53 832

 • Gästprofessor, ämnesområdesansvarig för psykologi

  magnus.lindwall@gih.se

  08-120 53 700

 • Professor, bitr prefekt för sektionen för hälsovetenskap vid FAH, forskningsledare för Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

  maria.ekblom@gih.se

  08-120 53 736

 • Professor

  mikael.quennerstedt@gih.se

  08-120 53 887

 • Professor, ämnesområdesansvarig för fysisk aktivitet och hälsa

  orjan.ekblom@gih.se

  08-120 53 822

 • Rektor

  per.nilsson@gih.se

  08-120 53 700

 • Professor

  peter.schantz@gih.se

  08-120 53 818

 • Professor

  Sigmund.Loland@nih.no

  08-120 53 700

 • Professor

  suzanne.lundvall@gih.se

  08-120 53 836

 • Professor, prorektor, ämnesområdesansvarig för biomekanik

  toni.arndt@gih.se

  08-120 53 739

 • Gästprofessor i rehabiliteringsvetenskap

  yves.vanlandewijck@gih.se

  08-120 53 857

Docenter

 • Högskolelektor, laboratorieansvarig BMC

  anna.bjerkefors@gih.se

  08-120 53 747

 • Högskolelektor, ämnesområdesansvarig idrottskultur

  asa.backstrom@gih.se

  08-120 53 763

 • Projektforskare

  carolina.lunde@gih.se

  08-120 53 796

 • Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, vice ordförande UFN

  elin.ekblombak@gih.se

  08-120 53 861

 • Högskolelektor idrottsvetenskap inriktning folkhälsa

  erik.hemmingsson@gih.se

  08-120 53 783

 • Högskolelektor

  eva.andersson@gih.se

  08-120 53 791

 • Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi

  filip.larsen@gih.se

  08-120 53 797

 • Högskolelektor

  gisela.nyberg@gih.se

  08-120 53 806

 • Högskolelektor, laboratorieansvarig LTIV

  hans.rosdahl@gih.se

  08-120 53 737

 • Högskolelektor

  karin.soderlund@gih.se

  08-120 53 700

 • Högskolelektor

  lena.kallings@gih.se

  08-120 53 824

 • Högskolelektor, studierektor för hälsopromotionsprogrammet

  maria.fernstrom@gih.se

  08-120 53 778

 • Prefekt för institutionen för rörelse, kultur och samhälle, högskolelektor

  paul.sjoblom@gih.se

  08-120 53 748

 • Biträdande högskolelektor

  rui.wang@gih.se

  08-120 53 851

 • Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi

  sanna.nordin-bates@gih.se

  08-120 53 843

 • Prefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  victoria.blom@gih.se

  08-120 53 842

Högskolelektorer

 • Högskolelektor

  anna.tiden@gih.se

  08-120 53 770

 • Högskolelektor

  bengt.larsson@gih.se

  08-120 53 825

 • Högskolelektor

  britta.thedinjakobsson@gih.se

  08-120 53 826

 • Högskolelektor

  daniel.roe@gih.se

  08-120 53 749

 • Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi

  goran.kentta@gih.se

  08-120 53 732

 • Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära och fysiologi (tjänstledig)

  helena.andersson@gih.se

  08-120 53 702

 • Bitr prefekt och studierektor för sektionen för Sport Management vid RKS, högskolelektor

  joakim.akesson@gih.se

  08-120 53 727

 • Högskolelektor

  johan.arnegard@gih.se

  08-120 53 886

 • Högskolelektor, Bitr prefekt och studierektor för sektionen för utbildningsvetenskap vid RKS

  john.hellstrom@gih.se

  08-120 53 831

 • Bitr prefekt och studierektor för sektionen för master- och forskarutbildning, högskolelektor

  jonas.mikaels@gih.se

  08-120 53 787

 • Biträdande högskolelektor

  jonna.nilsson@gih.se

  08-120 53 808

 • Högskolelektor

  josefin.englund@gih.se

  08-120 53 754

 • Högskolelektor

  karl.daggfeldt@gih.se

  08-120 53 738

 • Högskolelektor

  kerstin.hamrin@gih.se

  08-120 53 816

 • Högskolelektor

  Lasse.tenSiethoff@gih.se

  08-120 53 799

 • Högskolelektor, bitr prefekt för sektionen för laboratorier vid FNB

  marcus.moberg@gih.se

  08-120 53 875

 • Högskolelektor i idrottsvetenskap inriktning träningslära

  niklas.psilander@gih.se

  08-120 53 823/08-120 53 890

 • Prefekt för institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, högskolelektor

  sofia.brorsson@gih.se

  08-120 53 865

 • Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning Sport Management

  susanne.johansson@gih.se

  08-120 53 866

 • Högskolelektor

  ulrika.tranaeus@gih.se

  08-120 53 723

Övriga forskare

Doktorander

 • Doktorand i idrottsvetenskap, högskoleadjunkt

  anna.rosen@gih.se

  08-120 53 764

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  astrid.hultin-svensk@gih.se

  08-120 53 775

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  cecilia.akesdotter@gih.se

  08-120 53 774

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  charlotte.downing@gih.se

  08-120 53 820

 • Doktorand i idrottsvetenskap, högskoleadjunkt

  christopher.engdahl@gih.se

  08-120 53 779

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  daniel.buller@gih.se

  08-120 53 898

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  daniel.vaisanen@gih.se

  08-120 53 750

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  greta.wiklund.lind@gih.se

  08-120 53 854

 • Doktorand i idrottsvetenskap och högskoleadjunkt

  henrik.petre@gih.se

  08-120 53 789

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  jenny.kling@gih.se

  08-120 53 830

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  jesper.karlsson@gih.se

  08-120 53 753

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  johanna.liljedahl@gih.se

  08-120 53 745

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  johanna.rosen@gih.se

  08-120 53 790

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  jonas.enqvist@gih.se

  08-120 53 700

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  kalle.torniainen@gih.se

  08-120 53 891

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  karin.hagglund@gih.se

  08-120 53 733

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  karin.kjellenberg@gih.se

  08-120 53 811

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  lina.nilsson@gih.se

  08-120 53 700

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  lisa-marie.larisch@gih.se

  08-120 53 700

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  lisa.svarling@gih.se

  08-120 53 876

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  mikael.flockhart@gih.se

  08-120 53 755

 • Doktorand i idrottsvetenskap, laboratorieingenjör

  olga.tarassova@gih.se

  08-120 53 744

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  oscar.horwath@gih.se

  08-120 53 845

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  saga.samuelson@gih.se

  08-120 53 869

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  sara.hoy@gih.se

  08-120 53 847

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  sebastian.edman@gih.se

  08-120 53 894

 • Doktorand i idrottsvetenskap

  therese.waerner@gih.se

  08-120 53 716