Möt våra forskare

Vill du möta människorna bakom forskningsresultaten? På GIH finns det en rad kompetenta forskare som med hjälp av sin forskning bidrar till ökad kunskap om idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Professorer

 • Professor, ämnesområdesansvarig för fysiologi

  abram.katz@gih.se

  08-120 53 855

 • Professor emeritus

  bjorn.ekblom@gih.se

  070-726 72 82

 • Professor, studierektor, högskolelektor

  elin.ekblombak@gih.se

  08-120 53 861

 • Professor emerita

  eva.blomstrand@gih.se

  08-120 53 821

 • Professor

  gisela.nyberg@gih.se

  08-120 53 806

 • Professor, ämnesområdesansvarig för Idrottspedagogik

  hakan.larsson@gih.se

  08-120 53 828

 • Professor, ordf UFN

  karin.redelius@gih.se

  08-120 53 832

 • Affilierad forskare

  magnus.lindwall@gih.se

  08-120 53 700

 • Professor, biträdande prefekt, studierektor

  maria.ekblom@gih.se

  08-120 53 736

 • Professor, ämnesområdesansvarig för idrottslära

  mikael.quennerstedt@gih.se

  08-120 53 887

 • Rektor

  per.nilsson@gih.se

  08-120 53 700

 • Professor

  peter.schantz@gih.se

  08-120 53 818

 • Professor

  suzanne.lundvall@gih.se

  073-368 68 87

 • Professor, prorektor, ämnesområdesansvarig för biomekanik

  toni.arndt@gih.se

  08-120 53 739

 • Gästprofessor

  yves.vanlandewijck@gih.se

  08-120 53 857

 • Gästprofessor

  ase.strandbu@gih.se

  08-120 53 700

 • Professor, ämnesområdesansvarig för fysisk aktivitet och hälsa

  orjan.ekblom@gih.se

  08-120 53 822

Docenter

 • Docent, högskolelektor

  anna.bjerkefors@gih.se

  08-120 53 747

 • Docent, bitr lektor

  bjorg.helgadottir@gih.se

  08-120 53 701

 • Docent, projektforskare

  carolina.lunde@gih.se

  08-120 53 796

 • Docent, högskolelektor

  erik.hemmingsson@gih.se

  08-120 53 783

 • Docent, högskolelektor

  eva.andersson@gih.se

  08-120 53 791

 • Docent, högskolelektor

  filip.larsen@gih.se

  08-120 53 797

 • Docent, högskolelektor

  hans.rosdahl@gih.se

  08-120 53 737

 • Docent, högskolelektor

  karin.soderlund@gih.se

  08-120 53 700

 • Docent, högskolelektor

  lena.kallings@gih.se

  08-120 53 824

 • Tf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docent

  marcus.moberg@gih.se

  08-120 53 875

 • Docent, bitr prefekt, studierektor

  maria.fernstrom@gih.se

  08-120 53 778

 • Docent, högskolelektor

  niklas.psilander@gih.se

  08-120 53 823/08-120 53 890

 • Prefekt för institutionen för rörelse, kultur och samhälle, docent

  paul.sjoblom@gih.se

  08-120 53 748

 • Docent, bitr högskolelektor

  rui.wang@gih.se

  08-120 53 851

 • Docent, högskolelektor

  sanna.nordin-bates@gih.se

  08-120 53 843

 • Prefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docent

  victoria.blom@gih.se

  08-120 53 842

 • Docent, projektforskare

  william.apro@gih.se

  08-120 53 867

 • Docent, ämnesområdesansvarig för idrottskultur, högskolelektor

  asa.backstrom@gih.se

  08-120 53 763

Högskolelektorer

Övriga forskare

Doktorander