Åsa Bäckström

Åsa Bäckström

Högskolelektor, ämnesområdesansvarig för idrottskultur

E-post: asa.backstrom@gih.se

Telefon: 08-120 53 763

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1364

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Undervisar på grundnivå framför allt på Sport Management-programmet om idrottens roll i samhället, till exempel i kurserna "Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott" och "Idrott, etik och socialt ansvar".

Undervisar på avancerad nivå på masterprogrammet i idrottsvetenskap om kvalitativ forskningsmetod och analys.

Undervisar och handleder på forskarutbildningsnivå inom forskarskolorna Skola, sport, skärm och SMOVE, samt om kvalitativa metoder.

Aktiv i skärningspunkten mellan idrottsvetenskap, ungdomsforskning och kulturstudier. Har expertis om kulturteoretiska ansatser, genusstudier inom idrott och företrädesvis kvalitativa metoder.

Projekledare för det CIF-finansierade forskningsprojektet "Ombyte i praktiken – tonåringas affektiva och sociokulturella förhandlingar i omklädningsrummet"

Verksam forskare i det VR-finansierade forskningsprojektet "Förflyttningar och förändringar i skolans vardag(på engelska Movements and Transitions in Everyday School Life)", som är förlagt till Malmö universitet.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Samverkan på ett kollegialt plan sker både nationellt och internationellt.

Var åren 2013–2021 redaktör för den vetenskapliga tidskriften "Young – Nordic Journal of Youth Research (Sage)".

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 76

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Foto: Linus Hallgren

Foto: Linus Hallgren

Information

Akademisk titel

Docent i idrottsvetenskap

Kompetensprofil

  • Genus

  • Idrottspedagogik

  • Sport management

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

  • Etik

  • Idrottssociologi