Gisela Nyberg

Gisela Nyberg

Professor i idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet och hälsa

E-post: gisela.nyberg@gih.se

Telefon: 08-120 53 806

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1211

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag undervisar regelbundet på olika utbildningsprogram, framför allt inom fysisk aktivitet, metodutveckling och utvärdering.

Jag har ett stort intresse av att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. För mig är det viktigt att fysisk aktivitet och hälsa är jämlik för alla barn och ungdomar oavsett kön och bakgrund, och underr senare år har jag intresserat mig mycket för att jobba i områden där behovet av hälsofrämjande insatser är som störst.

Mitt forskningsintresse började när jag gjorde min MSc där jag undersökte samband mellan fysisk aktivitet och risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos skolungdomar. Jag fortsatte att doktorera i ett skolprojekt för att förebygga övervikt och fetma.

Därefter fortsatte jag som postdoc i ett skolbaserat föräldrastödsprojekt i två olika utvärderingar för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos barn i förskoleklass.

Just nu utvärderar jag en familjeintervention för att främja en hälsosam livsstil i områden med låg socioekonomi. Jag har även ett intresse av att mäta fysisk aktivitet och har lång erfarenhet av att använda accelerometrar.

Jag tycker att samverkan är viktigt för att mer effektivt kunna utveckla framgångsrika program för att främja fysisk aktivitet och hälsa. Jag har därför flera pågående samarbetsprojekt både nationellt och internationellt.

Som forskare anser jag också att det är av stor vikt att samverka med exempelvis myndigheter, beslutsfattare och näringslivet för att tillsammans främja den fysiska aktiviteten och hälsan hos befolkningen.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 69

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Jag har engagerat mig i föreningslivet under de senaste 15 åren genom att vara tränare i gymnastik och fotboll för barn och ungdomar.

Jag gillar att vara ute i naturen och har under de senaste åren utvecklat ett stort intresse för att spela tennis.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Professor i idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet och hälsa, docent, Fil dr, Fil master, Ämneslärare

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Mätmetoder