Camilla Wiklund

Postdoktor

E-post: camilla.wiklund@gih.se

Telefon: 08-120 53 897

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1328

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Mina forskningsintressen är inom fysisk aktivitet och relationen med psykisk och mental hälsa hos både barn och vuxna.

Som postdoktor på GIH forskar jag inom två olika projekt i forskargruppen E-PABS.

I det ena projektet använder jag mig av tvillingbaserade studier för att undersöka betydelsen av arv och miljö för kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa hos barn och ungdomar. Vi använder oss av data från svenska tvillingregistret som under lång tid följt och samlat in information om barns fysiska och psykiska välmående. Dessutom samlar vi in detaljerad data om fysisk aktivitet för att kunna studera hur arv och miljö påverkar det fysiska aktivitetsmönstret i sig.

I det andra projektet studerar jag hur kardiorespiratorisk kondition samspelar med olika utfall av hjärnhälsa såsom depression, stroke och demens. Målet är att öka kunskapen om dessa samband och hur kön, ålder och annan livsstil kan påverka. Vi använder oss av data från en stor longitudinell kohort av hälsodata som kombinerats med en rad hälsoregister.

Min bakgrund är inom epidemiologi och nutrition. Min avhandling handlade om risken att utveckla ätstörningar och sambanden med bakgrundsfaktorer som BMI, nutrition och magtarm-problem, samt hur dessa samband påverkas av arv och miljö. I mina projekt använde jag mig av data från svenska tvillingregistret och data från en stor registerbaserad kohortstudie.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god uppge fotografens namn

Information

Akademisk titel

PhD

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Näringslära

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik