OrganisationSå är vi organiserade

GIH är en statlig högskola med inriktning mot utbildning och forskning om idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Högskolan är organiserad i tre institutioner och en gemensam förvaltning.

Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB, bedriver utbildning och forskning inom ämnena biomekanik och fysiologi.

Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH, bedriver utbildning och forskning inom ämnena psykologi och fysisk aktivitet och hälsa

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, RKS, bedriver utbildning och forskning inom ämnena idrottspedagogik, idrottslära och idrottskultur.

OrganisationsbildDet här är GIH

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och rektor svarar under styrelsen för ledningen av GIH:s verksamhet. Vid GIH:s institutioner bedrivs utbildning och forskning, medan högskoleförvaltningen sörjer för högskolans myndighetsuppdrag. Vid högskolan finns också Centrum för idrottsforskning, CIF.

Organisationsbild Pdf, 84.7 kB. (pdf)

GIH:s organisationsbild

BLi en del av GIHVill du jobba hos oss?

Var med och bygg en spännande utbildnings- och forskningsmiljö på GIH. Sök någon av våra lediga tjänster!