Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Institutionens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av utbildning, forskning och samverkan.

Kvinna springer i skog

Organisation

Institutionen leds av prefekt Victoria Blom och är organiserad i två sektioner:

  • Sektionen för hälsovetenskap. Biträdande prefekt och studierektor är Maria Fernström.
  • Sektionen för master- och forskarutbildning. Biträdande prefekt och studierektor för forskarutbildningen är Maria Ekblom. Studierektor för masterutbildningen är Elin Ekblom Bak.

Ämnesområden

Institutionen ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom följande ämnesområden:

Utbildning

Institutionen ansvarar för nedanstående program och kurser inom GIH:s utbildningar.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Samverkan

Är du intresserad av att samverka eller utforma en egen utbildning tillsammans med oss? Kontakta Victoria Blom, prefekt för FAH.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/fysisk-aktivitet-halsa

Hitta på sidan

Kontakt

  • Victoria Blom´s profilbildPrefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docentVictoria Blomvictoria.blom@gih.se08-120 53 842

Personal vid FAH

Vill du veta vilka som jobbar på Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa? Här hittar du lista över alla medarbetare.

Student vid FAH

Är du student vid FAH och vill ha mer information om din utbildning och dina studier?

Logotyper på fönster till grupprum

Ämnesområden

Stommen i GIH:s utbildning och forskning är idrottsvetenskap

Leende manlig student i idrottshall

Utbildning

Vill du jobba med hälsa? Sök Hälsopromotionsprogrammet

Man står och arbetar vid dator på kontor

Utbildning på forskarnivåÄr du intresserad av att fördjupa dig inom ämnet idrottsvetenskap?

Senast ändrad:19 Mar 2024