Unik breddLaboratorier

Gymnastik- och idrottshögskolans laboratorier ger oss en unik bredd i hur vi bedriver forskning och utbildning inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

Forskare som arbetar i laboratorium

Åstrandlaboratoriet

Fysiskt test av ben i laboratorium

Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, BMC

Forskare hjälper man att sätta på en andningsmask

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV

Forskning, utbildning och innovation

Våra tre laboratorier är välutrustade och används både av forskare i deras forskning samt av lärare och studenter i våra grundutbildningar. Se filmen om våra laboratorier.

TEsta vo2maxEkblom-Bak testet

Ekblom-Bak testet är ett submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max som är framtaget av forskare på GIH.

Testet är passande för situationer där du behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Det kräver varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för testpersonen.

Försäljning av begagnad utrustning

Är ni intresserad av att köpa begagnad utrustning som använts i våra laboratorier? Kontakta laboratorieansvarig Marcus Moberg för att visa intresse för köp samt för att få mer information om utrustningen.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/laboratorier