Ekblom Bak-testet

Ekblom Bak-testet är framtaget av forskare på GIH och är ett submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max.

Låg risk för testpersonen

Testet passar för situationer där du behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Det krävs varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för dig som testpersonen.

Kort beskrivning

Testpersonen cyklar först fyra minuter på en låg standardbelastning, samma belastning för alla som genomför testet, med trampfrekvensen 60 varv per minut. Medelpulsen under den sista minuten noteras.

Därefter höjs belastningen direkt till en högre, förvald belastning så att testpersonen uppnår en steady state-puls över 120 slag/min (> 110 slag/min för äldre personer) samt uppger en allmän upplevd fysisk ansträngningsgrad av ≈ 14 enligt Borgs RPE-skala. Medelpulsen under den sista minuten på den högre belastningen noteras.

VO2max beräknas sedan via könsspecifika ekvationer baserade på skillnaden i puls mellan den högre belastningen och standardbelastningen, en faktor korresponderande till den högre belastningen, puls vid den lägre belastningen och ålder.

År 2016 uppdaterades beräkningsekvationen för Ekblom Bak-testet, vilket medfört att testets precision att beräkna VO2max förbättrades.

Utrustning

Utrustning som behövs för testet:

  • Ergometercykel*
  • Klocka för tidtagning
  • Pulsklocka
  • Borgs RPE-skala

* Testet är utvecklat med användning av Monarks mekaniskt bromsade ergometercykel, Modell 828E. Det är viktigt att beakta att bromsmekaniken vid högre belastningar skiljer sig mellan olika modeller av cykelergometrar. Detta ger en variation i utfört arbete för samma belastningsökning och följaktligen en variation i pulssvaret.

Genomförande av Ekblom Bak-testet

Vi har tagit fram en instruktionsfilm för hur du genomför Ekblom Bak-testet.

Applikation för testet

Ekblom Bak cykeltest finns som applikation och är ett extra verktyg som kan användas i till exempel fälttester. Applikation innehåller information om den utrustning som behövs för testet, en enkel "steg-för-steg"-guide och ett beräkningsverktyg för att förutsäga VO2max från de värden som erhållits under testet.

Dokument för originalmetod

Här finns dokument för genomförandet av Ekblom-Bak testet med användning av mekanisk bromsad Monarkcykel, det som kallas originalmetoden.

Dokument för alternativ metod

Användning av elektronisk bromsad cykel är en alternativ metod vid genomförande av Ekblom-Bak testet.

Den alternativa metoden är inte validerad, och kan ge ett metodfel som är större än presenterad för originalmetoden. Ett givet watt-tal ställs in på cykeln istället för ett motstånd i kilopond. I övrigt är metoden och beräkningen densamma som originalmetoden. Det är dock en grundförutsättning att testpersonen fortfarande cyklar med en trampfrekvens på 60 varv per minut.

I omvandlingsdokumentet nedan ges en vägledning om relationen mellan kilopond och watt för elektroniskt styrd bromsad cykel, beroende på om effekten mäts vid tramporna eller vid svänghjulet.

Referensvärden

I artikel nedan hittar du referensvärden för beräknad maximal syreupptagning vid genomförande av Ekblom-Bak test (Tabell 3)

Vetenskapliga referenser

Björkman F, Ekblom-Bak E, Ekblom Ö, Ekblom B. Validity of the revised Ekblom Bak cycle ergometer test in adults. Eur J Appl Physiol. 2016 Sep;116(9):1627-38. doi: 10.1007/s00421-016-3412-0 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ekblom-Bak E, Björkman F, Hellenius ML, Ekblom B. A new submaximal cycle ergometer test for prediction of VO2max. Scand J Med Sci Sports. 2014 Apr;24(2):319-26. doi: 10.1111/sms.12014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mijwel S, Cardinale D, Ekblom-Bak E, Sundberg CJ, Wengström Y, Rundqvist H. Validation of 2 Submaximal Cardiorespiratory Fitness Tests in Patients With Breast Cancer Undergoing Chemotherapy. Rehabil Oncol. 2016 Oct;34(4):137-143. https://doi.org/10.1097/01.REO.0000000000000030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Björkman F, Eggers A, Stenman A, Bohman T, Ekblom B, Ekblom Ö. Sex and Maturity Status Affected the Validity of a Submaximal Cycle Test in Adolescents. Acta Paediatrica. 2018 107(1), 126–133. https://doi.org/10.1111/apa.14080 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väisänen D, Ekblom Ö, Ekblom-Bak E, Andersson E, Nilsson J, Ekblom M. Criterion Validity of the Ekblom-Bak and the Åstrand Submaximal Test in an Elderly Population. European Journal of Applied Physiology. 2020 120(2), 307–316. https://doi.org/10.1007/s00421-019-04275-7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Björkman F, Ekblom Ö, Ekblom-Bak E, Bohman T. The ability of a submaximal cycle ergometer test to detect longitudinal changes in VO2max. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021 Dec 14;13(1):156. doi: 10.1186/s13102-021-00387-w Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/ekblombaktest

Hitta på sidan

Kontakt

  • Elin Ekblom Bak´s profilbildProfessor, studierektor, högskolelektorElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se08-120 53 861
Senast ändrad:27 Feb 2024