Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV, startades 2002 i syfte att stödja en integrering av teori och praktik inom GIH:s olika utbildningar, samt för att tillgodose idrottsrörelsens behov av praktiknära idrottsforskning och utveckling.

Forskare hjälper man att sätta på en andningsmask

Ett välutrustat laboratorium

LTIV är numera ett välutrustat laboratorium och utgör en viktig funktion för GIH:s studenter, lärare och forskare samt inom GIH:s samverkansuppdrag med idrottsrörelsen och andra externa organisationer.

LTIV har ambitionen att vara ett nationellt ledande och internationellt respekterat kunskapscentrum för tillämpad idrottsvetenskap, att kombinera teori och praktik samt att utbildning, forskning och samverkan ska hänga ihop och underbygga, främja och berika varandra.

Nära samverkan med idrottsrörelsen

LTIV strävar efter att bidra till en stark utvecklingskultur samt att studenter och kollegiet ska erbjudas en öppen, inkluderande, meningsfull, stödjande och respektfull studie- och arbetsmiljö. Inom GIH som Riksidrottsuniversitet (RIU) bidrar LTIV med att RIU-studenterna ges specifikt forskningsbaserat stöd i deras prestationsutveckling i en nära samverkan med idrottsrörelsen.

Verksamheten i laboratoriet betonar därför starkt värdet av en integrering mellan teori och praktik för att kunna uppnå en hög kvalitet inom GIH:s utbildningar samt för att kunna bidra med viktig kunskap till skolan, idrottsrörelsen och friskvården i samhället generellt.

Används inom utbildning och forskning

Inom utbildningen genomförs laborationer inom många olika kurser och ofta genomförs datainsamling på LTIV inom ramen för studenternas självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Inom utbildning på forskarnivå genomför doktoranderna ofta sin datainsamling på LTIV till sina kommande vetenskapliga artiklar som ska ingå i deras avhandlingar. Dessutom använder GIH:s etablerade forskare laboratoriet regelbundet för datainsamlingen inom sin forskning.

Tillämpad idrottsvetenskap

Sammanfattningsvis skapas och förmedlas kunskap inom LTIV som är användbar för såväl prestationsutveckling inom idrotten som för främjande av fysisk aktivitet och hälsa i samhället i en vidare bemärkelse. Inom området tillämpad idrottsvetenskap tas resultat fram som är användbara inom den praktiska idrotten och med vetenskapliga metoder som en självklar del.

Tester och metodik

I LTIV:s verksamhet har ändamålsenliga metoder och apparatur för träning, testning och inlärning en avgörande betydelse och därför utgör kvalitetsarbetet en viktig och naturlig del av det inre arbetet.

Metoder och mätutrustning inom LTIV förnyas och är i ständig utveckling men sammanfattningsvis finns det i dagsläget metoder för avancerade laboratorietester och för funktionella fälttester med inriktning mot styrka, effektutveckling-power, aerob och anaerob effekt och kapacitet samt enklare (2D) och avancerad rörelseanalys (3D).

Är ni som skola, förening, organisation eller företag intresserade av att genomföra tester på LTIV under ledning av någon av våra meriterade testledare? Kontakta laboratorieansvarig Marcus Moberg eller LTIV:s laboratorieinstruktör Niklas Psilander för mer information och offert.

Utrustning

Är ni som forskningsprojekt eller organisation i behov att hyra utrustning från oss? Kontakta laboratorieansvarig Marcus Moberg för mer information och diskussion om möjligheterna.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/ltiv

Hitta på sidan

Kontakt

  • Marcus Moberg´s profilbildTf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docentMarcus Mobergmarcus.moberg@gih.se08-120 53 875
Senast ändrad:6 Okt 2023