Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, BMC

BMC-laboratoriet har en viktig funktion för forskning och undervisning inom området biomekanik och motorisk kontroll. Här kan olika vetenskapliga frågeställningar besvaras med utrustning och metoder för studier av mänsklig rörelse och deras neuronala, muskulära och mekaniska effekter.

Tre olika laboratorier

BMC-laboratoriet består av tre olika laboratorier:
 • Rörelseanalyslaboratoriet
 • Styrkelaboratoriet
 • Neurofysiologilaboratoriet

Rörelseanalyslaboratoriet

I rörelseanalyslaboratoriet används avancerade biomekaniska tekniker för mätning och analys av exempelvis tredimensionell (3D) rörelse och kraft.

I laboratoriet finns ett optoelektroniskt rörelseanalyssystem för registrering av rörelse i en 3D-volym samt två golvmonterade kraftplattor. Dessutom finns en rad annan utrustning för mätning av rörelse och kraft. All mätutrustning i laboratoriet kan synkroniseras med varandra under datainsamling.

 • Rörelseanalyssystem med 20 kameror för registrering av 3D-rörelse.
 • Kraftplattor där två är golvmonterade och två är portabla. Dessa mäter reaktionskraften från underlaget i tre dimensioner.
 • Elektromyografi, EMG, för undersökning av neuromuskulär aktivering och koordination.
 • Tryckfördelningssulor för beräkning av tryckfördelning under foten exempelvis under gång och löpning.
 • Tryckfördelningsmatta för beräkning av tryckfördelning under kontaktytan exempelvis mellan handflata och golfklubbskaftet.
 • Löpband med noggrann kontroll av gång- eller löphastighet och lutning av underlag.
 • Ergometercyklar för testning av biomekaniska variabler under cykling.
 • Diverse kraft- och andra sensorer.

Styrkelaboratoriet

Styrkelaboratoriets huvudsakliga utrustning är en isokinetisk dynamometer som tillåter exakt kontroll av rotationshastighet och rörelseutslag i alla större leder i kroppen. Ledvinkel, reaktionskraft och kraftmoment under rörelse registreras. Mätutrustning som exempelvis EMG, rörelseanalyssystem och ultraljud kan synkroniseras med mätningar i dynamometern.

 • Isokinetisk dynamometer för mätning av kraftmoment, reaktionskraft och ledvinklar under isometrisk muskelkontration och under kontrollerade rörelser med förutbestämd hastighet.
 • Ultraljudssystem för styrning av EMG-elektrodplacering, visuell inspektion av muskel- och sendynamik samt kvantitativ analys av muskel- och sendynamik under samtidig registrering med rörelseanalyssystemet.
 • Elektromyografi, EMG, för undersökning av neuromuskulär aktivering och koordination.

Neurofysiologilaboratoriet

Det neurofysiologiska laboratoriet är primärt utrustad med verktyg för att mäta neurala strategier för motorisk styrning och effekter av fysisk aktivitet på nervsystemets funktion.

 • Transkraniell magnetstimulering, TMS, för undersökning av kortikospinal retbarhet och plasticitet av motoriska cortex.
 • Elektrisk stimulering för att undersöka reglering av ryggmärgsreflexer, elektromekaniska egenskaper under motoriska uppgifter, central trötthet etcetera.
 • Elektroencefalografi, EEG, för studier av motorisk kontroll och kognitiva funktioner.
 • Elektromyografi, EMG, för undersökning av neuromuskulär aktivering och koordination.
 • Funktionell nära-infraröd spektroskopi, FNIRS, kan användas för mätningar av blodflödet i hjärnan, det vill säga hjärnaktivitet, under exempelvis en kognitiv eller motorisk uppgift.
 • Datoriserade kognitiva tester.
 • Transkraniell doppler för mätning av blodflödeshastighet i hjärnans stora kärl.

Utrustning

Är ni som forskningsprojekt eller organisation i behov att hyra utrustning från oss? Kontakta laboratorieansvarig Marcus Moberg för mer information och diskussion om möjligheterna.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/bmc-laboratoriet

Hitta på sidan

Kontakt

 • Marcus Moberg´s profilbildTf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docentMarcus Mobergmarcus.moberg@gih.se08-120 53 875
Senast ändrad:9 Nov 2023