Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att fördjupa dig inom ämnet idrottsvetenskap? Vill du bidra med ny kunskap inom området? Då är en utbildning på forskarnivå vid GIH något för dig!

Man står och arbetar vid dator på kontor

Om utbildningen

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom idrottsvetenskap övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande.

Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Antagning, finansiering och kontakt

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli antagen till forskarutbildningen, finansiering och hur du gör om du är intresserad av att påbörja utbildningen.

För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå vid GIH krävs att du:

  1. har grundläggande behörighet
  2. bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen
  3. bedöms ha en hållbar finansieringsplan
  4. kan erbjudas tillfredsställande handledning

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig doktorandanställning för att bli antagen. Alla lediga doktorandanställningar utlyses under lediga tjänster.

Du kan också bli antagen till utbildning på forskarnivå om din arbetsgivare betalar din lön under studierna. Då skrivs ett avtal mellan universitetet och arbetsgivaren som innebär att du studerar på forskarutbildningen som en del av din anställning. Din arbetsgivare måste kunna garantera att du har finansiering (lön) för hela utbildningstiden.

Du som vill veta mer om vad vi erbjuder för fördjupningar och kurser inom utbildning på forskarnivå, kan kontakta den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde.

Aktuella kurser

Kurserna nedan kan sökas av dig som är antagen doktorand vid GIH eller annat lärosäte. Är du intresserad av hela vårt kursutbud kan du titta under respektive institution för att se vilka kurser de erbjuder. Du hittar våra institutioner under fliken "kontaktvägar".

Kurser 2024

Kurs

Period

Kursansvarig

Idrottsvetenskaplig ämneskurs 10 hp

1-8

Huvudhandledare

Introduktion till forskarutbildningen 5hp

3

Sanna Nordin-Bates

Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5hp

4

Jonna Nilsson Horre

Idrottsvetenskap 7,5 hp

5

Erik Hemmingsson

Kvantitativa metoder, 4 hp

7-8

Jonna Nilsson Horre

Kvalitativa metoder, 3,5 hp

7-8

Åsa Bäckström

Fördjupad kvantitativ analys

7-8

Rui Wang

Anmälan, antagningsordning och studieplan

Här finns mer information om anmälan för doktorander, antagningsordning och studieplan.

För doktorander antagna vid GIH sker intern anmälan via e-post till Andreas Flodin.

För doktorander vid andra lärosäten sker anmälan på nedanstående blankett:

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:
registrator@gih.se

Alternativt till:
Gymnastik- och idrottshögskolan
Box 5626
114 86 Stockholm

I antagningsordningen finns de regler som GIH tillämpar för ansökan, behörighet och urval.

Mer information om utbildning på forskarnivå hittar du i den allmänna studieplanen samt i vårt regelverk under Utbildning -> Styrdokument gällande utbildning på forskarnivå.

Är du anställd doktorand vid GIH?

Är du redan anställd doktorand hittar du information som rör din doktorandutbildning under Mina studier.

Kontakt

Ansvarig för utbildning på forskarnivå är prefekt Victoria Blom vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa.

Studierektor är Maria Ekblom.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/forskarutbildning

Hitta på sidan

Kontakt

  • Maria Ekblom´s profilbildProfessor, biträdande prefekt, studierektorMaria Ekblommaria.ekblom@gih.se08-120 53 736

Är du intresserad?

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs samtidigt att du anställs som doktorand.

Alla lediga doktorandsanställningar utlyses under lediga tjänster.

Tre personer går i trappa och skrattar

Lediga tjänsterAlla lediga doktorandanställningar utlyses under lediga tjänster

Forskare som arbetar i laboratorium

För doktoranderHär finns allt du behöver veta om dina studier vid forskarutbildningen

GIH-vimpel

KalenderI vår kalender hittar du aktuella disputationer vid GIH

Senast ändrad:11 Dec 2023