Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Studenten ska kunna:

  • identifiera och reflektera över essentiella frågor inom vetenskapsteorin, med bäring på idrottsvetenskap.
  • identifiera och reflektera över forskningsetikens grundläggande principer, med bäring på idrottsvetenskap.
  • diskutera det egna avhandlingsprojektet på ett systematiskt och kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Inga särskilda förkunskapskrav.

Hitta på sidan

Senast ändrad:17 Jan 2024