Introduktion till forskarutbildning 5 hp

Kursens syfte är att förse doktoranderna med centrala verktyg och kunskaper för att komma i gång med sitt avhandlingsprojekt och påbörja sin utvecklingsresa till självständiga forskare.

Kursen är obligatorisk på forskarutbildningsnivå på GIH för doktorander antagna från höstterminen 2020.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Redogöra för och diskutera vad det innebär att vara statsanställd forskare, dels genom de lagar och förordningar som reglerar verksamheten, dels genom de normer som skapar förutsättningar för verksamheten,
  • Planera för och genomföra avancerade informationssökningar,
  • Använda grundläggande funktioner i ett referenshanteringsprogram,
  • Redogöra för och ha provat på strategier för att optimera den vetenskapliga skrivprocessen,
  • Redogöra för och reflektera kring den vetenskapliga publiceringsprocessen,
  • Planera för och genomföra strukturerad datahantering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:13 Dec 2022