Introduktion till forskarutbildning 5 hp

Kursens syfte är att förse doktoranderna med centrala verktyg och kunskaper för att komma i gång med sitt avhandlingsprojekt och påbörja sin utvecklingsresa till självständiga forskare.

Kursen är obligatorisk på forskarutbildningsnivå på GIH för doktorander antagna från höstterminen 2020.

Kursplan

Innehåll

Kursen omfattar momenten:

 1. Att bli och vara forskare:
  a) förväntningar och möjligheter
  b) rättigheter, skyldigheter och juridiskt ramverk

 2. Metoder för vetenskaplig informationssökning och referenshantering

 3. Metoder för vetenskaplig kommunikation:
  a) skrivstrategier
  b) publiceringsstrategier
  c) öppen vetenskap och forskningsdatahantering

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:14 Feb 2023