Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, RKS

Institutionens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av utbildning, forskning och samverkan.

Kvinna spelar tennis i idrottshall

Organisation

Institutionen leds av prefekt Paul Sjöblom och är organiserad i tre sektioner:

  • Sektionen för idrott och hälsa. Biträdande prefekt är Marie Nyberg, och studierektor Jonas Jones.
  • Sektionen för utbildningsvetenskap. Biträdande prefekt och studierektor är John Hellström.
  • Sektionen för sport management. Biträdande prefekt och studierektor är Joakim Åkesson.

Ämnesområden

Institutionen ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom följande ämnesområden:

Samverkan

Är du intresserad av att samverka eller utforma en egen utbildning tillsammans med oss? Kontakta Paul Sjöblom, prefekt för RKS.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/rorelse-kultur-samhalle

Hitta på sidan

Kontakt

  • Paul Sjöblom´s profilbildPrefekt för institutionen för rörelse, kultur och samhälle, docentPaul Sjöblompaul.sjoblom@gih.se08-120 53 748

Personal vid RKS

Vill du veta vilka som jobbar på Institutionen för rörelse, kultur och samhälle? Här hittar du lista över alla medarbetare.

Student vid RKS

Är du student vid RKS och vill ha mer information om din utbildning och dina studier?

Logotyper på fönster till grupprum

Ämnesområden

Stommen i GIH:s utbildning och forskning är idrottsvetenskap

Studenter tränar i idrottshall

Utbildning

Din väg till drömyrket börjar vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Studenter i lärosal

ForskarskolorInstitutionen har två forskarskolor: SMOVE och FIL

Senast ändrad:15 Mar 2024