Ämneslärarprogrammet mot årskurs 7-9 - ingångsämne Idrott och hälsa

240 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Vill du jobba som lärare? Att vara lärare är inte bara ett yrke; det är en möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv. Det handlar om att forma framtiden och ge eleverna verktygen de behöver för att lyckas i livet.

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-79ÄML
 • Programansvariga

  Jonas JonesJohn Hellström
 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242GS

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet + Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1 eller motsvarande, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Om utbildningen

Att bli lärare är en av de mest givande och meningsfulla yrkena som en person kan välja. Som lärare har du möjlighet att påverka och forma nästa generation. Genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet kan du inspirera elever att sträva efter sina drömmar och mål.

Skolans värld efterfrågar lärare med hög kompetens inom en rad olika områden. Läser du ämneslärarprogrammet på GIH är du på den högskola med längst tradition av idrottsutbildning i världen och den största högskolan i Sverige som utbildar inom ämnet idrott.

Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa mot årskurs 7–9 är en utbildning på fyra år där du tar examen som tvåämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9, och blir behörig att undervisa även på gymnasiet i ditt huvudämne.

Vad läser du som ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9?

Du kommer i dina studier hos oss utveckla de färdigheter och förmågor som krävs för att bli en kompetent lärare. Detta inkluderar pedagogisk kompetens, kommunikationsfärdigheter, ämneskunskap, samarbetsförmåga, självreflektion och känslomässig intelligens.

Ämneslärarprogrammet är uppbyggt av tre stenar:

 • ämneskunskap,
 • utbildningsvetenskaplig kärna och
 • verksamhetsförlagd utbildning.

Samtliga kurser i ämneskunskaperna i idrott, utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagd utbildning läser du hos oss, vilket är unikt för GIH. Läser du ett andra ämne läser du det på något av våra partneruniversitet.

Inom idrottsämnet läser du kurser inom hälsa och välbefinnande, idrott och rörelse, anatomi och fysiologi samt idrott som samhällsfenomen. Dessa ämnen ger dig en bred grund att stå på i din undervisning.

Vid sidan av ämnet idrott och hälsa, studerar du också ett andra ämne. Valet av ditt andra ämne görs under studiernas gång och andra behörighetskrav kan förekomma då.

Under utbildningen genomförs praktik – så kallad verksamhetsförlagd utbildning – där du får handledning av erfarna lärare och möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter i en verklig miljö.

Alla studenter som läser till lärare i Sverige får läsa utbildningsvetenskap, även kallad den utbildningsvetenskapliga kärnan. Här får du möjlighet utveckla dina yrkeskompetenser som lärare, såsom ledarskap, kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande.

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1Idrottslära grund I, 7.5 hpIdrottslära grund II, 7.5 hpHumanbiologi, 7.5 hpIdrott, hälsa och välbefinnande I, 7.5 hpIdrottslära fortsättning I 7.5 hpIdrottslära fortsättning II 7.5 hpTräningslärans teori och praktiker, 7.5 hpIdrott, hälsa och välbefinnande II, 7.5 hpÅr 2Perspektiv på utveckling och lärande, 7.5 hpLäraren och ledarskapet, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I, 7.5 hpUtbildning och demokrati, 7.5 hpStudier i andra undervisningsämnet 30 hpÅr 3Studier i andra undervisningsämnet 30 hp.Mångkultur, normer och sexualitet, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II, 7.5 hpLärande och specialpedagogik, 7.5 hpDen vetenskapliga processen, 7.5 hpÅr 4Självständigt arbete, 15 hpBedömning och betygsättning, 7.5 hpUtvecklingsarbete i skolan, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, 15 hpSjälvständigt arbete, 15 hp

Studierektorn berättar

I filmen svarar en av programmets studierektorer på följande frågor:

 • Vem passar programmet för och varför ska man välja programmet?
 • Vad läser man på programmet?
 • Vad kan man arbeta med efter examen?

Samarbete med arbetslivet

I utbildningen genomför du verksamhetsförlagd utbildning där du är ute i skolor och praktiserar vilket ger dig en direkt ingång till läraryrket och kontakter att använda dig av när du söker arbete.

Härigenom får du möjlighet att känna på hur det fungerar i ”verkligheten”, att testa din kunskap och dina kompetenser i relation till faktiska verksamheter.

Studenterna berättar

Efter utbildningen

En examen från GIH värderas högt. Efter avslutad utbildning får du examen som tvåämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 med goda möjligheter på arbetsmarknaden. Du blir behörig att undervisa även på gymnasiet i ditt huvudämne idrott och hälsa.

Du kan även välja att studera vidare. Efter din utbildning är du behörig till masterstudier i idrottsvetenskap här på GIH.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-79ÄML
 • Programansvariga

  Jonas JonesJohn Hellström
 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242GS

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet + Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1 eller motsvarande, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Kontakt

Kortadress till denna sida är gih.se/larare-7-9

Senast ändrad:18 Jun 2024