Masterprogrammet: Idrottsprestation och träning

120 högskolepoäng. Heltid 100 %.

Vill du arbeta med, forska eller vidareutveckla din kunskap inom området idrottsprestation och träning?

Anmälan stängd

Om utbildningen

Här får du fördjupa dig i hur människornas idrottsliga och fysiska prestation kan förbättras och nå den högsta möjliga nivån för varje individ både inom elitidrott och lägre träningsnivåer.

Du får lära dig använda biomekaniska, fysiologiska och idrottspsykologiska mätmetoder och vetenskapliga koncept för att bedöma idrotts- och fysisk prestation samt kunna implementera kunskapen för att öka prestationen.

Inriktningen kommer ge dig fördjupade kunskaper inom prestation för friska aktiva elit- och motionärsidrottare, personer med olika sjukdomar samt personer med funktionsnedsättningar.

Vad läser du som masterstudent?

På masterprogrammets inriktning idrottsprestation och träning fördjupar du dina kunskaper inom området, för att sedan kunna verka lokalt, nationellt eller internationellt inom optimeringen av metoder för att öka individens och lagets prestation.

Som student möter du några av Sveriges ledande forskare i undervisning och handledning inom kurser om fysiologi, nutrition, biomekanik och psykologi. Du samläser även kurser inom vetenskapsteori, metod och analys med mastersstudenter från de andra inriktningarna vilket möjliggör utbyte av idéer och erfarenheter.

Under terminerna så arrangeras seminarier med doktorander, forskare och mastersstudenter som läser året innan eller efter, vilket skapar tillfällen till nätverkande och inspiration.

Möjlighet till examensarbete i spännande pågående forskningsprojekt

Inför det avslutade examensarbetet finns det goda möjligheter att vara en del av något av de spännande forskningsprojekt som pågår på GIH, ofta i samverkan med våra partners inom idrottsrörelse, idrottsklubbar, företag och andra nationella och internationella lärosäten inom området.

Nedan finner du exempel på tidigare examensarbete från masterprogrammet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1

Vetenskapsteori och forskningsdesign, 7.5 hp

Kvantitativ och kvalitativ metod och analys, 7.5 hp

Hållbarhet inom elitidrott, 15 hp

Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp

Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 hp

År 2

Val av kurs om 15 hp

Val av kurs: Fördjupad kvantitativ analys, 7.5 hp, eller Fördjupad kvalitativ
analys, 7.5 hp

Fördjupning inför examensarbete, 7.5 hp

Examensarbete, 30 hp

Studierektorn berättar

Samarbete med arbetslivet

På GIH pågår ledande forskning inom området idrottsprestation och träning. I de flesta forskningsprojekt sker detta i nära samverkan med idrottsrörelsen på nationell och internationell nivå. Dessutom finns många intresserade samverkanspartners inom till exempel näringslivet, idrottsteknologi och hälso- och sjulvård.

Du som student har god möjlighet att knyta kontakter med såväl forskare som samverkanspartners.

Våra studenter berättar

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du en masterexamen i idrottsvetenskap, med inriktning idrottsprestation och träning. Du kan också ansöka om studiegång som leder mot magisterexamen.

Du kommer att ha fördjupad kunskap inom området idrottsprestation och träning från ett av Sveriges mest renommerade lärosäten inom forskningsfältet. Du kommer ha en fördjupad kunskap i fysiologiska, biomekaniska och psykologiska processer som är avgörande för individuell prestation och som kan resultera i framträdande idrottsresultat.

Med din mastersexamen med fördjupningen i ditt eget uppsatsprojekt kommer du vara en specialist inom område med en särskild inriktning till frågeställningar av vikt för dig. Områden som söker din kompetens är den frivilliga eller den professionella idrottsrörelsen, företag som utvecklar idrottsteknologi eller träningsmetoder, hälso- och sjukvård för individanpassade träningsmetoder eller så kan du välja en fortsatt forskarkarriär.

GIH har en egen forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap och utlyser regelbundet doktorandtjänster.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Kontakt

Utbildningsinformation

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Studietakt
100 % Heltid

Undervisningstid
Dagtid

Undervisningsform
Campus

Undervisningsspråk
Svenska

Utbildningsplan

Examen
Masterexamen

Urvalsregler

Behörighetskrav

Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.

Senast ändrad:4 Jun 2024