Masterprogrammet: Fysisk aktivitet, livsstil och hälsa

120 högskolepoäng. Heltid 100 %.

Vill du arbeta med, forska eller fördjupa dig inom området fysisk aktivitet, livsstil och hälsa?

Anmäl dig nu

Om utbildningen

Betydelsen av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil för främjande av hälsa och förebyggande av folksjukdomar kommer vara av stor betydelse för en hållbar framtid.

Här får du fördjupa dig i hur och varför fysisk aktivitet och livsstil påverkar hälsa och sjukdom. Du får lära dig att implementera, mäta och utvärdera hälsofrämjande arbete avseende livsstil och hälsa på olika nivåer och i olika sammanhang. Du djupdyker även i hälsopsykologi och metoder för beteendeförändring, och får öva på att främja individers livsstilsförändringar.

Vad läser du som masterstudent?

På masterprogrammets inriktning fysisk aktivitet, livsstil och hälsa fördjupar du dina kunskaper inom området, för att sedan kunna verka ute i samhället med avancerat utvecklingsarbete och specialist­kompetens inom till exempel hälso- och sjukvård, skolan eller näringslivet, alternativt påbörja en forskarkarriär.

Som student möter du några av Sveriges ledande forskare i undervisning och handledning. Du djupdyker i kurser inom din inriktning i fysisk aktivitet och hälsa, psykologi, epidemiologi och neurofysiologi. Du samläser även kurser inom vetenskapsteori, metod och analys med masterstudenter från de andra inriktningarna vilket möjliggör utbyte av idéer och erfarenheter.

Under terminerna så arrangeras seminarier med doktorander, forskare och masterstudenter som läser året innan eller efter, vilket skapar tillfällen till nätverkande och inspiration.

Möjlighet till examensarbete i spännande pågående forskningsprojekt

Inför det avslutade examensarbetet finns det goda möjligheter att vara en del av något av de spännande forskningsprojekt som pågår på GIH, ofta i samverkan med våra partners inom skolan, hälsoområdet och näringslivet.

Nedan finner du exempel på tidigare examensarbete från masterprogrammet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1

Vetenskapsteori och forskningsdesign, 7.5 hp

Kvantitativ och kvalitativ metod och analys, 7.5 hp

Fysisk aktivitet och hälsa: Epidemiologi och fysiologi, 15 hp

Hälsopsykologi, biopsykosociala perspektiv, 7.5 hp

Beteendeförändring, 7.5 hp

Mätning och utvärdering av levnadsvanor, 7.5 hp

Intervention och implementering, 7.5 hp

År 2

Val av kurs om 15 hp

Val av kurs: Fördjupad kvantitativ analys, 7.5 hp, eller Fördjupad kvalitativ
analys, 7.5 hp

Fördjupning inför examensarbete, 7.5 hp

Examensarbete, 30 hp

Samarbete med arbetslivet

På GIH pågår sverigeledande forskning inom området fysisk aktivitet och hälsa. I de flesta forskningsprojekt sker detta i nära samverkan med samverkanspartners från olika områden i samhället, t.ex. försäkringsbolag, friskvårdsföretag, företagshälsovården, försvarsmakten, idrottsrörelsen, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Du som student har god möjlighet att knyta kontakter med såväl forskare som samverkanspartners.

Våra studenter berättar

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du en masterexamen i idrottsvetenskap, med inriktning fysisk aktivitet, livsstil och hälsa. Du kan också ansöka om studiegång som leder mot magisterexamen.

Du kommer att ha fördjupad kunskap inom området fysisk aktivitet, livsstil och hälsa, med en förståelse för hur dessa samband varierar mellan individer med olika förutsättningar i ett livsloppsperspektiv.

Inom ramen för ditt examensarbete, har du därtill valt att fördjupa dig ytterligare och specialisera dig inom ett givet område. Du kommer vara väl förberedd för att verka ute i samhället med avancerat utvecklingsarbete och specialist­kompetens inom till exempel hälso- och sjukvården, skolan eller näringslivet, eller påbörja en forskarkarriär.

GIH har en egen forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap och utlyser regelbundet doktorandtjänster.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Kontakt

Utbildningsinformation

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Studietakt
100 % Heltid

Undervisningstid
Dagtid

Undervisningsform
Campus

Undervisningsspråk
Svenska

Utbildningsplan

Examen
Masterexamen

Urvalsregler

Behörighetskrav

Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.

Senast ändrad:8 Maj 2024