Kurspaket: Elittränarutbildning

60 högskolepoäng. Deltid 50%.

Är du tränare idag och vill ta nästa steg i din tränarkarriär? På elittränarutbildningen får du lära dig om att leda på högsta elitnivå och mästerskapsnivå.

Anmälan stängd

Om kurspaketet

Kurspaketet erbjuder fortbildning för tränarstudenter och aktiva coacher på elitnivå.

I kurspaket: elittränarutbildning får du lära dig mer om:

  • Att vara ledare och tränare i ett föränderligt elitidrottskontext.
  • Ledarens roll för trygga prestationsutvecklingsmiljöer.
  • Aktuella metoder inom idrottspsykologin som exempelvis målsättningsarbete och stresshantering.
  • Att vara bäst när det gäller i sin roll som ledare och tränare i samband med mästerskap.
  • Fysiologiska gränser för prestationsförmåga.
  • Kostens påverkan på akut prestation och kronisk anpassning.
  • Träningsplanering och mätmetoder för återhämtning, sömn och energibalans.
  • Integrering av idrottsfysiologiska och idrottspsykologiska faktorer för optimal prestation.
  • Teknik-, taktik- och videoanalys.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst tre (3) års dokumenterad yrkeserfarenhet från idrotten eller annan motsvarande erfarenhet som idrottstränare eller idrottslärare på NIU och RIG.

Urval

Betyg 33%, Högskoleprov 33%, alternativt urval 34%.

Alternativt urval

Det alternativa urvalet till Elittränarutbildningen vid GIH baseras på de sökandes meriter som tränare, lärare i ämnet specialidrott och utbildningar med relevans för tränaryrket. Ordning bestäms så att den sökande med bäst meriter placeras först i urvalsgrupp (AU) därefter placeras de övriga sökande i fallande ordning. Meriterna ska innehålla uppgifter om organisation/klubb (eller motsvarande) och tidsperiod. Det ska framgå att man har varit lärare i ämnet specialidrott på gymnasiet eller haft tränaruppdrag.

Nedanstående kurser ingår i kurspaketet elittränarutbildning med start HT24. Kurspaketet ges på halvtid.

År 1

Hållbar tränarutveckling

Prestationsutveckling - inriktning fysiologi

Elittränarens ledarskap - mot individ, grupp och lag

Prestationsanalys 2 - inriktning biomekanik

År 2

Prestationspsykologi för träning, tävling och mästerskap

Prestationsanalys 3 - inriktning idrottsnutrition och träningsplanering

Mästerskapscoaching och mästerskapskompetenser

Prestationsoptimering - fonntoppning ur ett multidisiplinärt perspektiv

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:28 Maj 2024