Kurspaket: Elittränarutbildning

60 högskolepoäng. Deltid 50%.

Är du tränare idag och vill ta nästa steg i din tränarkarriär? På elittränarutbildningen får du lära dig om att leda på högsta elitnivå och mästerskapsnivå.

Anmälan öppnar 15 mar

Om kurspaketet

Kurspaketet erbjuder fortbildning för tränarstudenter och aktiva coacher på elitnivå.

I kurspaket: elittränarutbildning får du lära dig mer om:

  • Att vara ledare och tränare i ett föränderligt elitidrottskontext.
  • Ledarens roll för trygga prestationsutvecklingsmiljöer.
  • Aktuella metoder inom idrottspsykologin som exempelvis målsättningsarbete och stresshantering.
  • Att vara bäst när det gäller i sin roll som ledare och tränare i samband med mästerskap.
  • Fysiologiska gränser för prestationsförmåga.
  • Kostens påverkan på akut prestation och kronisk anpassning.
  • Träningsplanering och mätmetoder för återhämtning, sömn och energibalans.
  • Integrering av idrottsfysiologiska och idrottspsykologiska faktorer för optimal prestation.
  • Teknik-, taktik- och videoanalys.

Nedanstående kurser ingår i kurspaketet elittränarutbildning med start HT24. Kurspaketet ges på halvtid.

År 1

Hållbar tränarutveckling

Prestationsutveckling - inriktning fysiologi

Elittränarens ledarskap - mot individ, grupp och lag

Prestationsanalys 2 - inriktning biomekanik

År 2

Prestationspsykologi för träning, tävling och mästerskap

Prestationsanalys 3 - inriktning idrottsnutrition och träningsplanering

Mästerskapscoaching och mästerskapskompetenser

Prestationsoptimering - fonntoppning ur ett multidisiplinärt perspektiv

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:15 Feb 2024