Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

60 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Under 2024 drar GIH igång en förkortad kompletterande pedagogisk utbildning till lärare i idrott och hälsa på bara 10 månader. Du som redan har en kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet idrott/idrottsvetenskap är behörig att söka denna utbildning, som leder till en examen som ämneslärare och behörighet att undervisa i idrott och hälsa i grundskolan och på gymnasiet.

Anmälan öppnar 15 sep

Spara till kalender

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 15 sep

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (campus)

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Programansvarig

  John Hellström

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-252K6

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inriktning mot arbete i årkurs 7 9: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap. Inriktning mot arbete i gymnasieskolan: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap samt generell examen om minst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp.

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-KPU60
 • Programansvarig

  John Hellström

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242K6

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng (hp)

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inriktning mot arbete i årkurs 7 9: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap. Inriktning mot arbete i gymnasieskolan: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap samt generell examen om minst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp.

Om utbildningen

Den förkortade kompletterande pedagogiska utbildningen på GIH är del av en ny satsning på att utbilda fler kompetenta lärare. Det är en intensiv vidareutbildning för dig med en tidigare kandidatexamen i ämnet idrott/idrottsvetenskap.

Vad läser du som student på KPU?

Utbildningen omfattar två terminers studier om sammanlagt 60 högskolepoäng i utbildningsvetenskap (20 hp), ämnesdidaktik (20 hp) och verksamhetsförlagd utbildning (20 hp).

Överlag är utbildningen fokuserad på att utveckla förmågor som gör dig redo att undervisa barn och ungdomar i idrott och hälsa. Kurserna i utbildningsvetenskap fokuserar på teori och praktik inom pedagogik, skolans organisation, ledarskap, specialpedagogik och betyg och bedömning. Den ämnesdidaktiska utbildningen syftar till att utveckla ämneskunskaper du eventuellt saknar samt till att omsätta dina befintliga kunskaper i praktisk undervisning. I den verksamhetsförlagda utbildningen ges du möjlighet att testa dina förmågor i skarp miljö, på skolor med erfarna lärare som handledare.

Den förkortade pedagogiska utbildningen är skräddarsydd för dig som redan har en kandidatexamen i idrott och vill komplettera den med en examen som ämneslärare. Det är en möjlighet att på bara två terminer bli behörig att undervisa i ett ämne – idrott och hälsa.

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT25.

År 1Utbildningsvetenskaplig kärna I: Skolans villkor, organisation och uppdrag, 5 hpIdrott och hälsa I, 5 hpVerksamhetsförlagd utbildning I, 5 hpIdrott och hälsa II, 7.5 hpUtbildningsvetenskaplig kärna II: Perspektiv på utveckling och lärande, 7.5 hpIdrott och hälsa III, 7.5 hpUtbildningsvetenskaplig kärna III: Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Studierektorn berättar

I filmen svarar utbildningens studierektor på följande frågor:

 • Vem passar utbildningen för och varför ska man välja den?
 • Vad läser man på utbildningen?
 • Vad kan man arbeta med efter examen?

Samarbete med arbetslivet

GIH har ett utvecklat samarbete med skolor i Stockholmsområdet. Förutom kurserna i verksamhetsförlagd utbildning kommer du få möjlighet att göra studiebesök och genomföra fältstudier som en del av utbildningen.

Kontakten med skolor skapar unika möjligheter att bygga upp ett personligt nätverk av framtida arbetsgivare. Många studenter får sina första anställningar på de skolor där de genomfört praktik.

Studenter berättar

Efter utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en examen som ämneslärare i idrott och hälsa. Oavsett inriktning blir du behörig att undervisa på alla nivåer i grundskolan och gymnasiet och med en utbildning från GIH är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Har du dessutom ytterligare högskolepoäng i idrott, eller något annat ämne, finns möjligheten att söka utökad behörighet genom Skolverket. Många GIH-studenter väljer exempelvis att ansöka om utökad behörighet i specialidrott.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 15 sep

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (campus)

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Programansvarig

  John Hellström

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-252K6

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inriktning mot arbete i årkurs 7 9: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap. Inriktning mot arbete i gymnasieskolan: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap samt generell examen om minst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp.

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-KPU60
 • Programansvarig

  John Hellström

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242K6

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng (hp)

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inriktning mot arbete i årkurs 7 9: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap. Inriktning mot arbete i gymnasieskolan: generell examen om minst 180 hp inom huvudområdesgrupp Idrott/idrottsvetenskap samt generell examen om minst 60 hp på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp.

Kontakt

Kortadress till denna sida är gih.se/kpu-60

Senast ändrad:25 Jun 2024