Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan - ingångsämne Idrott och hälsa

300 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Vill du jobba som lärare? Att vara lärare är inte bara ett yrke; det är en möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv. Det handlar om att forma framtiden och ge eleverna verktygen de behöver för att lyckas i livet.

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-GYÄMN
 • Programansvariga

  John HellströmJonas Jones
 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242GY

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet + Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1 eller motsvarande, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Om ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan

Att bli lärare är ett av de mest givande och meningsfulla yrkena som en person kan välja. Som lärare har du möjlighet att påverka och forma nästa generation. Genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet kan du inspirera elever att sträva efter sina drömmar och mål.

Skolans värld efterfrågar lärare med hög kompetens inom en rad olika områden. Läser du ämneslärarprogrammet på GIH är du på den högskola med längst tradition av idrottsutbildning i världen och den största högskolan i Sverige som utbildar inom ämnet idrott.

Vad läser du som idrottslärare?

Du kommer i dina studier hos oss utveckla de färdigheter och förmågor som krävs för att bli en kompetent lärare. Detta inkluderar pedagogisk kompetens, kommunikationsfärdigheter, ämneskunskap, samarbetsförmåga, självreflektion och känslomässig intelligens.

Ämneslärarprogrammet är uppbyggt av tre stenar:

 • ämneskunskap,
 • utbildningsvetenskaplig kärna,
 • verksamhetsförlagd utbildning.

Samtliga kurser i ämneskunskaperna i idrott, utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagd utbildning läser du hos oss, vilket är unikt för GIH. Läser du ett andra ämne läser du det på något av våra partneruniversitet.

Inom idrottsämnet läser du kurser inom hälsa och välbefinnande, idrott och rörelse, anatomi och fysiologi samt idrott som samhällsfenomen. Dessa ämnen ger dig en bred grund att stå på i din undervisning.

Vid sidan av ämnet idrott och hälsa, som du läser sammanlagt två år, studerar du också ett andra ämne. Valet av ditt andra ämne görs under studiernas gång och andra behörighetskrav kan förekomma då.

Under utbildningen genomförs praktik – så kallad verksamhetsförlagd utbildning – där du får handledning av erfarna lärare och möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter i en verklig miljö.

Alla studenter som läser till lärare i Sverige får läsa utbildningsvetenskap, även kallad den utbildningsvetenskapliga kärnan. Här får du möjlighet utveckla dina yrkeskompetenser som lärare, såsom ledarskap, kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande.

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1Idrottslära grund I, 7.5 hpIdrottslära grund II, 7.5 hpHumanbiologi, 7.5 hpIdrottsvetenskap med samhälls- och historiskt perspektiv 7.5 hpIdrott, hälsa och välbefinnande I, 7.5 hpIdrottslära fortsättning I, 7.5 hpIdrottslära fortsättning II, 7.5 hpTräningslärans teori och praktiker, 7.5 hpÅr 2Perspektiv på utveckling och lärande 7.5 hpLäraren och ledarskapet, 7.5 hpUtbildning och demokrati, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I, 7.5 hpStudier i andra ämnet, 30 hpÅr 3Studier i andra ämnet, 30 hpMångkultur, normer och sexualitet, 7.5 hpLärande och specialpedagogik, 7.5 hpDen vetenskapliga processen, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II, 7.5 hpÅr 4Studier i andra ämnet, 30 hpIdrott, hälsa och välbefinnande II, 7.5 hpIdrottslära påbyggnad I 5.5 hpIdrottslära påbyggnad II 5 hpIdrottslära påbyggnad III 4.5 hpHumanbiologi II, 7.5 hpÅr 5Utvecklingsarbete i skolan, 7.5 hpBedömning och betygsättning, 7.5 hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, 15 hpIdrottsdidaktisk ämnesfördjupning, 7.5 hpForskningsmetodik, 7.5 hpSjälvständigt arbete, 15 hp

Studierektorn berättar

I filmen svarar en av programmets studierektorer på följande frågor:

 • Vem passar programmet för och varför ska man välja programmet?
 • Vad läser man på programmet?
 • Vad kan man arbeta med efter examen?

Samarbete med arbetslivet

I utbildningen genomför du verksamhetsförlagd utbildning där du är ute i skolor och praktiserar vilket ger dig en direkt ingång till läraryrket och kontakter att använda dig av när du söker arbete.

Härigenom får du möjlighet att känna på hur det fungerar i ”verkligheten”, att testa din kunskap och dina kompetenser i relation till faktiska verksamheter.

Studenter berättar

Efter utbildningen

En examen på GIH har högt anseende och ger dig fina möjligheter på arbetsmarknaden. Som tvåämneslärare har du en bra grund för att undervisa på både grundskolan och gymnasiet.

Du kan även välja att studera vidare. Efter din utbildning är du behörig till masterstudier i idrottsvetenskap här på GIH.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-GYÄMN
 • Programansvariga

  John HellströmJonas Jones
 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242GY

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet + Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1 eller motsvarande, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Kontakt

Kortadress till denna sida är gih.se/larare-gymnasiet

Senast ändrad:25 Jun 2024