Masterprogrammet: Hållbar idrotts- och hälsoutveckling - ledarskap, lärande och rörelsekultur

120 högskolepoäng. Heltid 100 %.

Vill du arbeta med, forska eller fördjupa din kompetens för att förstå, analysera och driva hållbar utveckling inom idrotts- och hälsoområdet?

Anmälan stängd

Om utbildningen

Vi lever i ett föränderligt samhälle. För att idrotts- och hälsoverksamheter – oavsett om det handlar om idrottsföreningar, hälsofrämjande aktiviteter, idrott och hälsa i skolan eller företag inom idrotts- och/eller hälsobranschen – ska vara aktuella, krävs det att de har en förmåga att anpassa sig; lära nytt och utvecklas.

Det finns ett stort behov av såväl breda som djupa kunskaper, färdigheter och förmågor om strategiskt ledarskap, inkluderande lärandemiljöer och nya perspektiv på fysiska rörelsekulturer.

Här utvecklar du din kompetens för att förstå, analysera och driva hållbar utveckling inom idrotts- och hälsoområdet utifrån humanistisk och samhällsvetenskaplig erfarenhet och forskning.

Vad läser du som masterstudent?

I fokus står vårt intresse för samhällsrelevans, kulturell påverkan och ”människan i rörelse”. De kunskaper, färdigheter och förmågor som utbildningen genererar kan användas både för att göra dig mer kompetent i din yrkesutövning och som ett nästa steg mot en karriär som forskare.

Som student möter du några av Sveriges bästa lärare och ledande forskare. De tar dig genom kurser på idrotts- och hälsoområdet om:

  • strategiskt ledarskap för lärande och utveckling,
  • nya perspektiv på lärande,
  • professionell bedömning och
  • social inkludering.

Du samläser även kurser inom teori, metod och analys med masterstudenter från övriga inriktningar inom GIH:s masterutbildning, något som möjliggör ett framåtriktat utbyte av idéer och erfarenheter.

Under terminerna arrangeras även seminarier och workshops med doktorander och forskare samt masterstudenter från föregående årskullar, vilket skapar unika tillfällen till nätverkande och inspiration.

Möjlighet till examensarbete i spännande pågående forskningsprojekt

Inför det avslutade examensarbetet finns det goda möjligheter att vara en del av något av de spännande forskningsprojekt som pågår på GIH, ofta i samverkan med våra partners inom idrottsrörelse, idrottsklubbar, företag och andra nationella och internationella lärosäten inom området.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Studierektorn berättar

Samarbete med arbetslivet

På GIH pågår internationellt ledande forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. I många av projekten sker detta i nära samverkan med olika partners från stat, näringsliv och civilsamhälle.

Du som student ges därmed goda förutsättningar att knyta värdefulla kontakter för din framtida karriärutveckling.

Våra studenter berättar

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du en masterexamen i idrottsvetenskap med inriktning hållbar idrotts- och hälsoutveckling: ledarskap, lärande och rörelsekultur. Du kan också ansöka om studiegång som leder mot magisterexamen.

Via utbildningen tar du din masterexamen i idrottsvetenskap – med gedigna kunskaper, färdigheter och förmågor inom idrott, hälsa, lärande och ledarskap. Du kan värdera hur dessa fysiska aktiviteter, tillstånd, processer och åtgärder samvarierar med varandra och påverkas av olika beslut, beteenden och kulturer.

Inom ramen för ditt examensarbete har du därtill valt att specialisera dig inom ett givet område.

Du kommer därmed vara väl förberedd för att verka i såväl yrkeslivet som ideellt med avancerat utvecklingsarbete inom exempelvis olika utbildningsinstitutioner-/myndigheter och i förbund och föreningar inom idrotts- och hälsosektorerna.

Men du har även byggt dig en plattform för att kunna påbörja en forskarkarriär. GIH bedriver egen forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap, och utlyser regelbundet doktorandtjänster.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Kontakt

Utbildningsinformation

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Studietakt
100 % Heltid

Undervisningstid
Dagtid

Undervisningsform
Campus

Undervisningsspråk
Svenska

Utbildningsplan

Examen
Masterexamen

Urvalsregler

Behörighetskrav

Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.

Senast ändrad:12 Jun 2024