Vetenskapsteori och forskningsdesign

7.5 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Kursen fokuserar på kärnan i forskning, vilket är studiernas design och metodval och de överväganden som görs vid utformandet av en studie. Hur gör man detta för att verkligen kunna besvara en frågeställning man är intresserad av?

Anmäl dig nu

Höstterminen 2024

Öppen för anmälan

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-MAVFDM
 • Kursansvarig

  Örjan Ekblom

 • Anmälningskod

  GIH-24F56

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Om kursen

Att utforma en studie innebär att man baserat på tidigare kunskap organiserar sin datainsamling och väljer en metod att samla in information som passar till en frågeställning man har. Görs detta val klokt finns goda möjligheter att besvara sin frågeställning.

I den här kursen går vi igenom hur dessa val bör göras och vilka konsekvenser som valen ger. Sådana val baseras inte sällan på grundläggande antaganden om vad kunskap är och hur den kan nyttiggöras. Vi diskuterar också forskningens etik och hur denna måste tas i beaktande när man planerar en studie.

Kursen ger en fördjupning inom vetenskapsteori och dess tillämpning och nyttiggörande inom idrottsvetenskap, likväl som vilka forskningsetiska ställningstaganden som måste göras inom idrottsvetenskaplig forskning.

Olika typer av studiedesigner, datainsamlingsmetoder och analysmetoder beskrivs, och det görs en fördjupning kring val av dessa i relation till studiers tillförlitlighet och kvalitet.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Öppen för anmälan

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-MAVFDM
 • Kursansvarig

  Örjan Ekblom

 • Anmälningskod

  GIH-24F56

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Senast ändrad:16 Apr 2024