Idrottens evenemang och arenor

15 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Inom kursen utvecklar studenterna kunskap om och förståelse för olika typer av idrottsevenemang och idrottsarenor, utifrån olika perspektiv. Kursen omfattar även centrala begrepp, teorier och modeller inom utvärderings- och projektledningsmetodik.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Inställd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-SMIEAA
 • Kursansvarig

  Joakim Åkesson

 • Anmälningskod

  GIH-24F63

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Ingen särskild behörighet.

Om kursen

Studenterna utvecklar färdigheter och förmågor att utvärdera, utveckla och projektplanerna idrottsevenemang.

Kursen genomförs under tio veckors heltidsstudier. De första veckorna i kursen ägnas främst åt teoretiska studier av evenemang, arenor, utvärderingsmetodik och projektledning vid GIH:s campus.

Andra halvan av kursen utgörs i första hand av ett fältarbete i en idrottsorganisation där studenterna:

 1. utvärderar ett existerande idrottsevenemang i samarbete med evenemangets ägare,
 2. formulerar ett förslag på utveckling av evenemanget, samt
 3. projektplanerarar ett utvecklingsprojekt för evenemanget.

Kursens innehåll i korthet

 • idrottsevenemangs och idrottsarenors funktion och betydelse,
 • organisatoriska, ekonomiska och juridiska perspektiv på idrottsevenemang och idrottsarenor,
 • sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv på idrottsarenor och idrottsevenemang,
 • utvärderings- och projektmetodik.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Inställd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-SMIEAA
 • Kursansvarig

  Joakim Åkesson

 • Anmälningskod

  GIH-24F63

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Ingen särskild behörighet.

Senast ändrad:19 Jun 2024