Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Fysisk aktivitet och stillasittande verkar påverka hjärnhälsan, det vill säga våra tankemässiga förmågor. Men vilka är mekanismerna bakom? Och på vilket sätt påverkas hjärnhälsan, och är det lika för alla?

Anmälan stängd

Vårterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Vår 2024, vecka 3

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAFAHI
 • Kursansvarig

  Lena Kallings
 • Anmälningskod

  GIH-24F18

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  90 hp (eller tillräckligt antal för att vara behörig till avancerad nivå) inom idrottsvetenskap, fysioterapi, medicin eller hälsovetenskaper. Den som saknar särskilda förkunskapskrav kan ansöka om reell kompetens.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som i din yrkes- eller studentroll, eller bara av ren nyfikenhet, vill fördjupa dig inom området fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Du möter lärare som är aktiva forskare inom respektive specialområde.

Kursen ger detaljerad kunskap om hur fysiskt aktivitetsmönster (stillasittande, lågintensiv och intensiv fysisk aktivitet), kondition och muskelstyrka samvarierar och påverkar tankemässiga förmågor och psykisk hälsa.

Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet diskuteras och kopplas till betydelsen för olika domäner av tankemässiga förmågor och för utveckling av depression, oro/ångest, demenssjukdomar samt välbefinnande och god sömn.

Teorier för beteendeförändring kopplat till livsstil i allmänhet och fysisk aktivitet i synnerhet presenteras, där grunderna i kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal ingår. Kursen ges digital, helt på distans och examineras med en skriftlig hemtentamen i slutet av kursen.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Vår 2024, vecka 3

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAFAHI
 • Kursansvarig

  Lena Kallings
 • Anmälningskod

  GIH-24F18

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  90 hp (eller tillräckligt antal för att vara behörig till avancerad nivå) inom idrottsvetenskap, fysioterapi, medicin eller hälsovetenskaper. Den som saknar särskilda förkunskapskrav kan ansöka om reell kompetens.

Senast ändrad:16 Jan 2024