Folkhälsa

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Vilka begrepp och perspektiv finns inom folkhälsa? Skiljer sig hälsa och livsstil mellan olika grupper i befolkningen? Hur påverkar hälsorelaterade styrdokument och handlingsprogram samt regelverk och policys folkhälsa? Hur kan preventivt folkhälsoarbete planeras, genomföras och utvärderas på olika arenor och för olika målgrupper?

Anmäl dig nu

Höstterminen 2024

Öppen för anmälan

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 46

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HAFOLK
 • Kursansvarig

  Gisela Nyberg

 • Anmälningskod

  GIH-24F40

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 30%, Lottning 10%, Betyg (Gy) 40%, Högskoleprov 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som i din yrkes- eller studentroll, eller bara av ren nyfikenhet, vill fördjupa dig inom området folkhälsa. I projektarbetet planeras ett förebyggande folkhälsoarbete som med fördel sedan kan användas rent praktiskt för dig som jobbar eller kommer att jobba med folkhälsoarbete. I kursen möter du lärare som är aktiva forskare inom respektive specialområde.

Den här kursen kommer att ge dig en teoretisk bakgrund inom ämnesområdet folkhälsa med begreppsdefinitioner och olika perspektiv på folkhälsa. Vidare ger kursen kunskaper om hur hälsa och livsstil varierar mellan grupper i befolkningen samt samvariation med kön, etnicitet och socioekonomiska förhållanden.

Stort fokus ligger på att tillämpa preventivt folkhälsoarbete på samhälls-, grupp- och individnivå. Folkhälsorelaterade styrdokument och handlingsplaner på kommunal-, landstings- och statlig nivå studeras och analyseras.

Under kursen examineras du både muntligt och skriftligt.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Öppen för anmälan

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 46

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HAFOLK
 • Kursansvarig

  Gisela Nyberg

 • Anmälningskod

  GIH-24F40

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 30%, Lottning 10%, Betyg (Gy) 40%, Högskoleprov 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Senast ändrad:16 Apr 2024