Individuellt projekt

7.5 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Vill du fördjupa dig i en idrottsvetenskaplig metod eller teori? Eller få erfarenhet och kunskap i praktiskt arbete för dina studier, din forskning eller din profession? Då är detta kursen för dig.

Anmälan öppnar 15 mar

Höstterminen 2024

Anmälan öppnar 15 mar

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Obligatoriska sammankomster

  3

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Kursplan

  GIH-MAINDP
 • Kursansvarig

  Elin Ekblom Bak
 • Anmälningskod

  GIH-24F61

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som inom din student-, forsknings- eller professionsroll på en avancerad nivå vill fördjupa dig inom en metod, teori, praktiskt arbete eller motsvarande inom det idrottsvetenskapliga området. Projektet kan vara förlagt på GIH, på annan högskola/universitet eller i extern verksamhet. Det planerade projektet ska vara tydligt relaterat till idrottsvetenskap.

Du som student ansvarar själv för att hitta lämpligt projekt och handledare. Under första kursveckan ska en preliminär projektplan ha godkänts av kursansvarig. Projektplanen ska innehålla en kort beskrivning av projektet, tilltänkt handledare med beskrivning av lämplig vetenskaplig och/eller praktisk kompetens för handledning, tidsplan för projektet samt förslag på vetenskaplig litteratur att utgå ifrån. Projektplanen ska vara undertecknad av den tilltänkta handledaren.

Efter genomfört projekt, så skriver och lämnar du in en rapport som blir din examinationsuppgift. I rapporten får du möjlighet att redogöra för projektet, samt beskriva och reflektera över erfarenheter och utveckling från projektets genomförande.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan öppnar 15 mar

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Obligatoriska sammankomster

  3

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Kursplan

  GIH-MAINDP
 • Kursansvarig

  Elin Ekblom Bak
 • Anmälningskod

  GIH-24F61

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Senast ändrad:27 Dec 2023